De partij wil meer afgescheiden, verhoogde fietspaden, veilige oversteken en conflictvrije verkeerslichten. "In deze Week van de Mobiliteit, willen we ervoor ijveren dat iedereen i...

De partij wil meer afgescheiden, verhoogde fietspaden, veilige oversteken en conflictvrije verkeerslichten. "In deze Week van de Mobiliteit, willen we ervoor ijveren dat iedereen in Roeselare veilig met de fiets op de bestemming geraakt", aldus Josephine Vintioen, voorzitter van Jong VLD. "De auto is uiteraard welkom, maar men moet de nodige aandacht hebben voor gemengd verkeer met de fietser als evenwaardige bestuurder", vult Marco Lombaert aan. Om de fietser ook letterlijk beter zichtbaar te maken in het verkeer zorgde Open VLD voor fietslichtjes. "We vragen aan de fietsers concreet welke punten er volgens hen verbeterd kunnen worden. Het gaat hierbij soms om een gevaarlijke oversteek, of een fietspad dat niet goed aangelegd is. Deze punten gaan we aankaarten op de gemeenteraad zodat eraan verholpen wordt", zegt voorzitter Piet Delrue die verkeersveiligheid als een prioriteit ziet.(TD)