Voor de aankoop kreeg de gemeente een subsidie van 10.000 euro van de provincie West-Vlaanderen. "We steunen dit project graag", zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. "Duurzaamheid staat hoog aangeschreven bij de provincie en we zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen voor de wagen van de rattenbestrijder van de gemeente. Duurzaam is ook de muskusrattenbestrijding, want deze beesten zijn verantwoordelijk voor veel problemen met de dijken van onze waterlopen en de bestrijding ervan is ook een duurzaam milieu beleid. In het totaal hebben w...

Voor de aankoop kreeg de gemeente een subsidie van 10.000 euro van de provincie West-Vlaanderen. "We steunen dit project graag", zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. "Duurzaamheid staat hoog aangeschreven bij de provincie en we zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen voor de wagen van de rattenbestrijder van de gemeente. Duurzaam is ook de muskusrattenbestrijding, want deze beesten zijn verantwoordelijk voor veel problemen met de dijken van onze waterlopen en de bestrijding ervan is ook een duurzaam milieu beleid. In het totaal hebben we op jaarbasis 250.000 euro voorzien om duurzame projecten te ondersteunen binnen de provincie."De gemeente hecht niet alleen belang aan duurzame mobiliteit voor haar medewerkers. Ze wil ook de bewoners erbij betrekken. Oostkamp ging daarom een samenwerkingsakkoord aan met de provincie West-Vlaanderen, CoopStroom en het Autonoom Gemeente Bedrijf voor de aankoop van drie elektrische dienst/deelwagens, zonnepanelen en twee laadpalen aan Oostcampus. Met de beslissing van de gemeenteraad van 22 november 2018 wil Oostkamp zich verder inzetten om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen. In 2015 al ondertekende Oostkamp het burgemeestersconvenant om de uitstoot te beperken. Het spreekt voor zich dat de gemeente als openbaar bestuur eerst zelf kijkt waar ze een bijdrage kan leveren. In navolging nam Oostkamp vorig jaar deel aan een projectoproep Klimaat 2018 van de provincie West-Vlaanderen. De samenwerkingsovereenkomst houdt in dat er een dossier werd ingediend door de gemeente samen met de burgercoöperatie Coopstroom. Daaruit volgt dat er wordt geïnvesteerd in lokaal geproduceerde energie die ook lokaal verbruikt wordt. De groene stroom zal gebruikt worden voor de energievoorziening van de twee oplaadpalen en de energievoorziening van de gebouwen zelf. "Twee belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiëring was dat het project vooruitstrevend moest zijn en kunnen dienen als voorbeeldfunctie", zegde schepen Els Roelof. "Maar ook een daaraan gekoppelde sensibiliseringscampagne was een van de beslissende factoren." Zo komen er eind dit jaar 3 elektrische deelwagens voor zowel medewerkers als inwoners. De drie elektrische wagens zullen, indien ze niet gebruikt worden door de gemeentelijke diensten, ter beschikking gesteld worden van de inwoners die minimaal 2 aandelen van 250 euro kochten van Coopstroom. Dat zal ook meteen gelden als waarborg bij de ontlening. De drie elektrische wagens zullen een benzinewagen uit 1999 en twee dieselwagens uit 2000 vervangen. Voor deze nieuwe wagens komen er elektrische laadpalen aan de bezoekersparking van OostCampus.Voor dit project kende de provincie een subsidie toe van 100.000 euro.(GST)