Tijdens de gemeenteraad van 22 november werd reeds de samenwerking tussen de gemeente Oostkamp en Partago goedgekeurd. Daarmee werd een samenwerking voorzien voor drie elektrische (deel)wagens en de bijbehorende oplaadpunten. Er worden 2 kleine stadswagens en een kleine bestelwagen met zitplaatsen voorzien. Als de wagens niet door de gemeentelijke diensten gebruikt zullen worden, kunnen ze ontleend worden door inwoners van Oostkamp die minstens twee aandelen kochten van de burgercoöperatie Coopstroom. Deze aandelen doen dan ook dienst als waarborg.

Systeem met credits

De gebruiksovereenkomst tussen Coopstroom en de gemeente omvat vooral de huurprijs van de wagens. Door de gemeente wordt een vergoeding (all-in) betaald voor het gebruik van de wagens van 0,02 euro/Partago-credit. Partago heeft een systeem voor vergoeding dat met credits werkt, dat ook in dit project wordt gevolgd, maar tegen een voordeliger tarief, nl. 0,02 euro/credit. Het goedkoopste tarief dat Partago aanbiedt, bedraagt 0,05 euro/Partago-credit, het duurste 0,07 euro/credit. Voor de reservatie van een wagen betaal je 30 credits, voor de gebruikstijd 1 credit/minuut, voor het batterijverbruik 15 credits/kWh. Hoe zuiniger je rijdt, hoe minder je betaalt.

De gemeente zal met dit systeem voor een rit van 100 km met een wagen die ze 2u gebruikt bij benadering 405 Partagocredits x 0,02 euro/credit = 8 euro betalen. Nu betaalt de gemeente 0,34 euro/km aan personeelsleden voor dienstverplaatsingen met privéwagens. Aangezien de wagens eigendom zijn van CoopStroom, zullen alle eventuele boetes of processen verbaal voor verkeersovertredingen of andere ten laste zijn van CoopStroom. Indien deze het gevolg zijn van verkeersovertredingen of andere, door Oostkamp, zal CoopStroom alle eventuele kosten doorrekenen aan Oostkamp. CoopStroom zal Oostkamp de nodige bewijsstukken aanleveren, die aantonen dat de wagen op moment van het vaststellen van de inbreuk, in gebruik was van Oostkamp. Oostkamp staat ook in voor het afhandelen van het proces verbaal voor de bestuurder.

Onderhoud, herstelling en verzekering

Gedurende de looptijd van de overeenkomst staat CoopStroom in voor alle onderhoud, herstelling en verzekering van de wagens. Alle onderhoud en herstellingen mogen uitsluitend door CoopStroom uitgevoerd worden. De verzekering dekt het gebruik van de wagens, zowel door Oostkamp als door de coöperanten van CoopStroom. Indien er schade wordt aangebracht door Oostkamp aan een van de wagens, dient Oostkamp evenwel de Franchise kosten op deze verzekering te betalen.

De gemeente Oostkamp zorgt ervoor dat de wagens steeds in ordentelijke staat worden achtergelaten, alsook voldoende gereinigd worden (zowel vanbinnen als aan de buitenkant). CoopStroom zorgt ervoor dat de coöperanten na gebruik van de wagens deze in ordentelijke staat achterlaten. Er mag niet gerookt worden in de wagens. Er mag geen voeding of drank geconsumeerd worden in de wagens. Indien Oostkamp (rook)schade toebrengt aan de wagens door het niet naleven van deze regels, zal CoopStroom alle kosten voor het reinigen van de wagens of vervangen van onderdelen aanrekenen aan Oostkamp.

Parkeerplaatsen

Oostkamp staat in voor het ter beschikking stellen van drie openbare parkeerplaatsen, specifiek voor de drie deelwagens, ter hoogte van OostCampus, op het parkeerterrein. De gemeente richt deze parkeerplaatsen ook in. Deze parkeerplaatsen worden uitsluitend gebruikt voor de deelwagens van dit project. De parkeerplaatsen worden voorzien van een bord "verboden te parkeren", met onderbord "uitgezonderd wagens CoopStroom". De politie van zone Oostkamp staat in voor het handhaven van dit parkeerverbod.

Via passieve en actieve communicatie (folder, artikels op website en gemeentelijk infoblad, informatiesessies voor geïnteresseerden, grote belettering van de deelvoertuigen met het logo van de Gemeente Oostkamp, de Provincie West-Vlaanderen en de coöperatie CoopStroom) wordt het coöperatief ondernemen gepromoot en kenbaar gemaakt.

Vijfjarige overeenkomst

Deze overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar na effectieve installatie van de drie elektrische deelwagens (start voorzien najaar 2019, einde vermoedelijk najaar 2024). Deze overeenkomst kan niet vroegtijdig worden stopgezet. Na afloop van deze termijn kunnen Oostkamp en CoopStroom beslissen om de overeenkomst (al dan niet met wijzigingen) verder te zetten of stop te zetten. Bij verderzetting van het project, dient een nieuw contract te worden goedgekeurd door beide partijen. De deelwagens en laadpalen kunnen na 5 jaar aangekocht worden door de gemeente tegen een marktconforme prijs die op dat moment zal worden bepaald. De deelwagens en laadpalen kunnen na 5 jaar ook deel uitmaken van een nieuw op te stellen overeenkomst, indien er gewenst wordt om het project verder te zetten op een gelijkaardige manier.

(GS)

Tijdens de gemeenteraad van 22 november werd reeds de samenwerking tussen de gemeente Oostkamp en Partago goedgekeurd. Daarmee werd een samenwerking voorzien voor drie elektrische (deel)wagens en de bijbehorende oplaadpunten. Er worden 2 kleine stadswagens en een kleine bestelwagen met zitplaatsen voorzien. Als de wagens niet door de gemeentelijke diensten gebruikt zullen worden, kunnen ze ontleend worden door inwoners van Oostkamp die minstens twee aandelen kochten van de burgercoöperatie Coopstroom. Deze aandelen doen dan ook dienst als waarborg.De gebruiksovereenkomst tussen Coopstroom en de gemeente omvat vooral de huurprijs van de wagens. Door de gemeente wordt een vergoeding (all-in) betaald voor het gebruik van de wagens van 0,02 euro/Partago-credit. Partago heeft een systeem voor vergoeding dat met credits werkt, dat ook in dit project wordt gevolgd, maar tegen een voordeliger tarief, nl. 0,02 euro/credit. Het goedkoopste tarief dat Partago aanbiedt, bedraagt 0,05 euro/Partago-credit, het duurste 0,07 euro/credit. Voor de reservatie van een wagen betaal je 30 credits, voor de gebruikstijd 1 credit/minuut, voor het batterijverbruik 15 credits/kWh. Hoe zuiniger je rijdt, hoe minder je betaalt. De gemeente zal met dit systeem voor een rit van 100 km met een wagen die ze 2u gebruikt bij benadering 405 Partagocredits x 0,02 euro/credit = 8 euro betalen. Nu betaalt de gemeente 0,34 euro/km aan personeelsleden voor dienstverplaatsingen met privéwagens. Aangezien de wagens eigendom zijn van CoopStroom, zullen alle eventuele boetes of processen verbaal voor verkeersovertredingen of andere ten laste zijn van CoopStroom. Indien deze het gevolg zijn van verkeersovertredingen of andere, door Oostkamp, zal CoopStroom alle eventuele kosten doorrekenen aan Oostkamp. CoopStroom zal Oostkamp de nodige bewijsstukken aanleveren, die aantonen dat de wagen op moment van het vaststellen van de inbreuk, in gebruik was van Oostkamp. Oostkamp staat ook in voor het afhandelen van het proces verbaal voor de bestuurder.Gedurende de looptijd van de overeenkomst staat CoopStroom in voor alle onderhoud, herstelling en verzekering van de wagens. Alle onderhoud en herstellingen mogen uitsluitend door CoopStroom uitgevoerd worden. De verzekering dekt het gebruik van de wagens, zowel door Oostkamp als door de coöperanten van CoopStroom. Indien er schade wordt aangebracht door Oostkamp aan een van de wagens, dient Oostkamp evenwel de Franchise kosten op deze verzekering te betalen.De gemeente Oostkamp zorgt ervoor dat de wagens steeds in ordentelijke staat worden achtergelaten, alsook voldoende gereinigd worden (zowel vanbinnen als aan de buitenkant). CoopStroom zorgt ervoor dat de coöperanten na gebruik van de wagens deze in ordentelijke staat achterlaten. Er mag niet gerookt worden in de wagens. Er mag geen voeding of drank geconsumeerd worden in de wagens. Indien Oostkamp (rook)schade toebrengt aan de wagens door het niet naleven van deze regels, zal CoopStroom alle kosten voor het reinigen van de wagens of vervangen van onderdelen aanrekenen aan Oostkamp. Oostkamp staat in voor het ter beschikking stellen van drie openbare parkeerplaatsen, specifiek voor de drie deelwagens, ter hoogte van OostCampus, op het parkeerterrein. De gemeente richt deze parkeerplaatsen ook in. Deze parkeerplaatsen worden uitsluitend gebruikt voor de deelwagens van dit project. De parkeerplaatsen worden voorzien van een bord "verboden te parkeren", met onderbord "uitgezonderd wagens CoopStroom". De politie van zone Oostkamp staat in voor het handhaven van dit parkeerverbod.Via passieve en actieve communicatie (folder, artikels op website en gemeentelijk infoblad, informatiesessies voor geïnteresseerden, grote belettering van de deelvoertuigen met het logo van de Gemeente Oostkamp, de Provincie West-Vlaanderen en de coöperatie CoopStroom) wordt het coöperatief ondernemen gepromoot en kenbaar gemaakt. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar na effectieve installatie van de drie elektrische deelwagens (start voorzien najaar 2019, einde vermoedelijk najaar 2024). Deze overeenkomst kan niet vroegtijdig worden stopgezet. Na afloop van deze termijn kunnen Oostkamp en CoopStroom beslissen om de overeenkomst (al dan niet met wijzigingen) verder te zetten of stop te zetten. Bij verderzetting van het project, dient een nieuw contract te worden goedgekeurd door beide partijen. De deelwagens en laadpalen kunnen na 5 jaar aangekocht worden door de gemeente tegen een marktconforme prijs die op dat moment zal worden bepaald. De deelwagens en laadpalen kunnen na 5 jaar ook deel uitmaken van een nieuw op te stellen overeenkomst, indien er gewenst wordt om het project verder te zetten op een gelijkaardige manier.(GS)