Oostkamp hoopt op veiligere routes van en naar school

De Vlaamse regering heeft 15 miljoen euro vrijgemaakt om de schoolroutes langs Vlaamse gewestwegen veiliger te maken. Vlaamse minister voor Mobiliteit, Lydia Peeters (Open Vld) heeft alle Vlaamse gemeenten aangeschreven om de knelpunten op te sommen en aan haar kabinet door te geven. Oostkamp is al geruime tijd bezig is met het veiliger maken van de schoolomgevingen, met aangepaste signalisatie, fietsstraten en heeft nu ook meerdere knelpunten op de gewestwegen doorgegeven aan het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit.

Kortrijksestraat kerkstraat in Waardamme© GS
Kortrijksestraat kerkstraat in Waardamme© GS

Een eerste gevaarlijk punt is het kruispunt Kortrijksestraat ofwel de gewestweg N50 met de Kerkstraat in Waardamme. De schoolroute voor kinderen die vanaf de Kortrijksestraat te voet of met de fiets naar de schooltoegang aan het Dorpsplein komen, verloopt via de Kerkstraat. Hierbij moet de drukke N50 overgestoken worden. Een aantal ingrepen dringen zich op om dit kritieke punt op de schoolroute veiliger te maken.

“ We hebben dit knelpunt vorig jaar al met het Agentschap Wegen en Verkeer besproken. Door dit punt met hoge prioriteit aan te kaarten bij de minister, hopen we om de realisatie door het Agentschap Wegen en Verkeer te bespoedigen. “ horen we bij de gemeente die reeds een aantal voorstellen heeft overgemaakt.

Rotonde Kortrijksestraat

Een tweede punt is de rotonde van de Kortrijksestraat (gewestweg N50) met Siemenslaan. De rotonde is een belangrijke weg voor de leerlingen die met de fiets vanuit Nieuwenhove, Waardamme of Ruddervoorde richting school in het centrum van Oostkamp of Brugge fietsen. Dit zal in de nabije toekomst nog meer het geval zijn door de aanleg van een nieuwe fietsweg tussen die rotonde en de Fabiolalaan.

Op korte termijn zijn dus aanpassingen aan de rotonde nodig om de fietsbewegingen van en naar de nieuwe fiets weg op een comfortabele en veilige manier mogelijk te maken. Een visie over een structurele aanpak op langere termijn vormt onderdeel van de ruimere streefbeeldstudie die in opdracht van AWV zal worden opgemaakt voor de N50.

Sint-Elooisstraat

In Ruddervoorde is de Sint-Elooisstraat (N368) een smalle en drukke verbindingsweg waar fietsers de rijweg moeten delen met gemotoriseerd verkeer. Schoolkinderen uit het noordelijke gedeelte van Ruddervoorde moeten de Sint-Elooisstraat een stukje volgen en/of oversteken om de school in de Leegtestraat te bereiken. De beperkte breedte laat geen fietspaden toe, maar er zijn wel kleinere ingrepen mogelijk om de aanwezigheid van fietsers (waaronder ook schoolkinderen) te accentueren.

“ Onze suggestie is om de aanwezigheid van fietsers hier beter te beklemtonen aan de hand van snel realiseerbare ingrepen, bijvoorbeeld door fietslogo’s of fietssuggestiestroken aan te brengen. Oversteekbewegingen aan de kruispunten met de Terluchtestraat en Hillestraat, van waaruit fietsers de drukke baan opkomen, zien we daarbij als een specifiek aandachtspunt.” aldus burgemeester Jan de Keyser.

De Albrecht Rodenbachstraat

Als vierde punt wordt aandacht gevraagd voor de Albrecht Rodenbachstraat (N50) in de omgeving van De Valkaart, vooral voor de oversteekbeweging voor voetgangers en fietsers. Dit is niet meteen een schoolroute maar is wel relevant omwille van de verplaatsingen tussen de scholen en De Valkaart. Op korte termijn ziet de gemeente kleinere aanpassingen als oplossing om de oversteekplaats visueel te beklemtonen en een aangepaste snelheid af te dwingen.

Een goede oefening is nu tijdens de vaccinatie periode waar tijdelijk de snelheid via een politie reglement de snelheid verlaag zal wonden. Een structurele aanpak van die locatie op lange termijn maakt deel uit van de streefbeeldstudie die het Agentschap Wegen en Verkeer maakt voor het traject tussen de E40 en de brug van Steenbrugge.

Hopen op goedkeuring

Burgemeester Jan de Keyser: “Ik juich het initiatief van de minister van mobiliteit toe om extra te investeren in veilige schoolomgevingen. Als gemeente zijn we daar al geruime tijd mee bezig en hebben we vorig jaar 150.000 euro hiervoor voorzien. Maar voor ingrepen op gewestwegen zijn we afhankelijk van het Vlaams gewest. Daarom hopen we op goedkeuring van onze projecten, zeker wat Waardamme en het rondpunt aan de Siemenslaan betreft.”

“Ondertussen zijn we ook op de hoogte gebracht van een nieuwe rondvraag van de minister bij de Vlaamse gemeenten om extra financiële middelen te voorzien voor ingrepen op gemeentewegen. Ook hier zullen we kijken welke projecten we kunnen indienen. Zij kunnen als aanvulling dienen op de maatregelen die we vorig jaar genomen hebben in het dossier ‘veilige schoolomgevingen’ dat we samen met de scholen en politie hebben uitgewerkt.”

(GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.