Oostendse ring langs Plassendalekanaal?

Het fileprobleem op de Torhoutsesteenweg is veel mensen die Oostende in en uit moeten een doorn in het oog. (Foto HH)
Hannes Hosten

Alle politieke partijen in Oostende zijn gewonnen voor een ring om het stadscentrum en in het bijzonder de Torhoutsesteenweg te ontlasten. Maar opvallend is dat Open VLD, Groen en CD&V de bestaande weg langs de Plassendalekanaal naar voren schuiven als ringweg en dat ook de Stadslijst die piste zeker niet uitsluit. N-VA en Vlaams Belang zweren bij de ring vanaf de Kromme Elleboog naar de autosnelweg.

De ellenlange files op de Torhoutsesteenweg zijn al jaren een doorn in het oog van veel mensen die Oostende in en uit rijden. De problematiek werd plots weer actueel omdat Media Markt een sociaal-economische vergunning heeft aangevraagd om de huidige vestiging onder de baskettempel in de Northlaan te mogen inruilen voor een stek aan de Torhoutsesteenweg.

Beter toegankelijk

Er zijn plannen om Media Markt samen met een nieuwe Decathlon onder te brengen op de site van de voormalige Oostendse Hallen, vandaag eigendom van supermarktgroep Spegelaere. Maar tegen die aanvraag lopen enkele procedures. Media Markt zou ook nog een andere locatie aan de Torhoutsesteenweg op het oog hebben.

Foto HH
Foto HH

Media Markt zelf wil daar niets over kwijt. “We onderhandelen met verschillende partijen, maar er is nog niets beslist”, zo luidt de karige reactie van woordvoerder Janick De Saedeleer. “Waarom we willen verhuizen? Omdat het een betere locatie is, die beter toegankelijk is.” Maar de vraag is hoe de Torhoutsesteenweg zelf beter toegankelijk kan worden gemaakt, zeker als er nog een baanwinkel bij komt. Ook al is de Torhoutsesteenweg een gewestweg, elke Oostendse partij heeft er een mening over.

Ring langs de vaart

N-VA lanceerde in 2014 het voorstel om een ringweg aan te leggen van de Kromme Elleboog tot aan de autosnelweg A10. De meerderheid nam het voorstel als te onderzoeken optie over in het mobiliteitsplan, dat in juni 2017 werd goedgekeurd. Vandaag zweren N-VA en Vlaams Belang nog bij dit tracé, maar Open VLD, CD&V en Groen schuiven een andere optie naar voren. Ook de Stadslijst heeft daar oren naar.

“Een deel van het verkeer kan worden omgeleid via Snaaskerke. De weg langs de vaart en de Gistelsesteenweg die er op aansluit, vormen al een ringweg op zich”, zegt Open VLD-lijsttrekker Bart Tommelein. “We onderzoeken een vlottere aansluiting van die route op de autosnelweg. Zo beperken we ook de impact op het schitterend stuk natuurgebied. Indien die piste onmogelijk blijkt, moeten we de ringweg aan de Kromme Elleboog verder bekijken.”

Laatste groen handhaven

Ook CD&V vindt een ring vanaf de Kromme Elleboog ‘niet aangewezen’. “Wij willen de nog resterende landbouwgronden en het laatste groen handhaven. Bovendien zou die ring een zware druk leggen op onder meer de ontwikkelingen in en rond Stene en de wijk Baanhof“, vindt CD&V-lijsttrekker Krista Claeys. “Eerder moet de ontwikkeling van een ‘grote’ ring onderzocht worden langs het Plassendalekanaal.”

Groen staat open voor de ring vanaf de Kromme Elleboog. “Maar we wijzen toch op het al bestaande tracé rond Oostende, de N358 langs het Plassendalekanaal”, zegt ook Groen-lijsttrekker Wouter De Vriendt. “Mits aanpassingen en een betere bewegwijzering kan dit een alternatief zijn voor het verkeer uit Torhout richting Oostkust.”

De Stadslijst verwijst naar het goedgekeurde mobiliteitsplan. “Wij willen een ringweg vanaf de Kromme Elleboog onderzoeken, eventueel te verlengen voorbij de autosnelweg, rond de Konterdam en tot aan de verbinding Kennedy-De Bolle“, legt schepen Jean Vandecasteele uit. “Maar ook het alternatief langs de N358 en het Plassendalekanaal moet voor ons worden onderzocht .”

E40 is al ring

Een Oostendse ring langs het Plassendalekanaal zou op het grondgebied van Gistel-Snaaskerke komen te liggen. Wie dat helemaal niet ziet zitten, is de Gistelse burgemeester Bart Halewyck. “Wij weten hier niets van”, zegt hij. “En ze moeten hun problemen niet op een ander afschuiven. Dat Oostende zijn problemen zelf oplost!”

“Een ringweg door landbouwgebied, langs een heel mooi kanaal, waar veel fietsers rijden… Nee, dat vind ik geen goed idee. En er is eigenlijk al een ring rond Oostende: de E40. Je kan in Gistel de autosnelweg oprijden en dan in Jabbeke de richting Oostende kiezen. Dat kost zelfs helemaal niets extra. Ja, je rijdt een stukje om, maar wie maalt daarom als je zo de file kan vermijden?”

Tunnel in koelkast

Een andere oplossing voor de verkeersproblematiek op de Torhoutsesteenweg, de tunnel onder het kruispunt met de Elisabethlaan, zit intussen in de koelkast. Dat idee werd jaren geleden geopperd door de Vlaamse overheid en kreeg de steun van het stadsbestuur. Maar de Oostendse N-VA gelooft niet in de tunnel en toen hun partijgenoot Ben Weyts Vlaams minister van Mobiliteit werd, schrapte hij de plannen.

“De tunnel komt er niet”, zegt N-VA-fractieleider Björn Anseeuw duidelijk. “Niet omdat er geen geld is, maar omdat het geen oplossing is. De tunnel moest er komen voor meer fietsveiligheid. Alleen blijft ook met de tunnel het rechtsafslaand verkeer richting Kennedyrondpunt bestaan, terwijl net dat voor het grootste gevaar zorgt voor fietsers. Weggegooid geld dus.” Een mening die ook het Vlaams Belang deelt.

De Stadslijst en Open VLD geloven wel nog altijd in de tunnel en ook CD&V is ervan overtuigd dat de tunnel ‘een deel van de oplossing’ kon zijn geweest. Groen zegt ‘open te staan’ voor de tunnel, maar wil het kruispunt met de Elisabethlaan ook op een andere manier aanpakken. “Nu kunnen auto’s nog vanuit elke richting in elke richting afslaan. De verkeersstromen moeten dus lang wachten op elkaar. We kunnen het verkeer versnellen door bepaalde opties uit te schakelen en bijvoorbeeld de rotonde aan de Sint-Janskerk meer te gebruiken.”

Ventwegen

Groen pleit ook voor het terugdringen van het aantal baanwinkels op de Torhoutsesteenweg en noemt de mogelijke komst van Media Markt ‘een vergissing’. Ook CD&V wil dat een verdere uitbreiding van baanwinkels ‘met de grootste omzichtigheid’ gebeurt en beperkt blijft tot grote winkels, zoals meubelzaken of autodealers.

CD&V is ook voorstander van een herinrichting van de Torhoutsesteenweg met een bijkomende rotonde dicht bij de Kromme Elleboog en ventwegen aan beide zijden, die toegang geven tot de baanwinkels. Open VLD en de Stadslijst zijn daar ook voor en willen bovendien een middenberm om kruisend verkeer tegen te gaan. Dat voorstel is opgenomen in het goedgekeurde mobiliteitsplan.

Fietstunnels

De Stadslijst, Open VLD en N-VA pleiten voor fietstunnels onder grote wegen, onder meer onder de Torhoutsesteenweg. “In principe een taak voor het Vlaams Gewest, maar wij willen die werken desnoods zelf realiseren”, zegt schepen Jean Vandecasteele (Stadslijst). “Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft de subsidies voor de aanleg van fietstunnels op lokale wegen opgetrokken tot 100%”, reageert Björn Anseeuw (N-VA). “Die fietstunnels moeten de stad dus geen euro kosten én zorgen voor verkeersveiligheid. Waar wachten we nog op?”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.