Oostende wil dé fietsstad van Vlaanderen worden… en giet plannen in forse brochure

Burgemeester Bart Tommelein en eerste schepen Bjorn Anseeuw aan de Alfons Pieterslaan, diet in het kader van het Fietsactieplan heraangelegd zal worden met een voetgangers- en fietspad. © Peter MAENHOUDT
Dany Van Loo

Amper enkele weken na de invoering van een omzeggens algemene zone 30 op het hele grondgebied van de stad, pakt het stadsbestuur nu ook uit met een groot Fietsactieplan. Samengevat in een brochure van zo’n 60 pagina’s staat niet alleen een resem toekomstplannen gebundeld voor wat de stad ‘een doordacht en duurzaam fietsbeleid’ noemt, maar ook de al in het verleden genomen maatregelen. “We willen de fietsstad van Vlaanderen worden”, klinkt het ambitieus.

Fietsstraten, zone 30, projecten rond de aanleg van nieuwe fietspaden en veilige schoolomgevingen: de stad had in zijn meerjarenplan al sterkte ambities rond een adequaat fietsbeleid geformuleerd en het moet gezegd: de voorbije jaren zijn daar al een aantal van gerealiseerd. Vergeef ons de goedkope lapsus, maar het beweegt in Oostende op het vlak van …mobiliteit.

Niet op de lauweren rusten is weliswaar de boodschap en dat moet duidelijk blijken uit het gebundeld Fietsactieplan, een lijvige brochure die nu ook door het brede publiek kan geraadpleegd worden. “Dit fietsactieplan is inderdaad geen theoretisch plan”, steekt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) van wal. “Ik verklaarde in het verleden meermaals dat wij er niet voor gekozen hebben om een klassiek mobiliteitsplan op te maken, maar dat wij met actieplannen zoals deze willen werken.”

Fietsbruggen en fietstunnels

“Dit plan bestaat trouwens al een tweetal jaar, maar dan als intern werkdocument voor onze cel Mobiliteit. Er zijn daaruit al tal van projecten gerealiseerd, maar nu kozen we om het ook te boek te stellen. Zo blijkt dat er nog heel wat werk op de plank ligt, ondanks de budgettaire uitdagingen waar we voor staan. Zo staat de teller al op 20 km vernieuwde fietspaden en loopt nog. Ook op het vlak van het fietsparkeren valt nog heel wat te doen”, zegt Anseeuw.

De toekomstplannen ogen zeker ambitieus. Daarbij komen ook andere instanties in beeld. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer bestudeert op vandaag de mogelijkheid om fietstunnels en/of fietsbruggen te installeren ter hoogte van bepaalde kruispunten van de Elisabethlaan, zoals de zone rond de Kennedy-rotonde met inbegrip van de Gistelsesteenweg en de fietsbrug Oprit over de A10.

Er loopt momenteel ook een onderzoek om de doorstroming op enkele grote invalswegen van de stad te verbeteren. Die studie neemt onder meer de Elisabethlaan, de Ringlaan, de Torhoutsesteenweg, de Nieuwpoortsesteenweg en de Duinkerkseweg onder de loep. Zo wordt er gewerkt rond de aanleg van fietssnelweg langs de Torhoutsesteenweg en staat ook de aanpak van de Mariakerkelaan op de planning.

Fietsbarometer

“We werken bovendien samen met de Universiteit Gent om de verschillende fietsstromen in kaart te brengen en zo tot een aaneensluitend fietsroutenetwerk te komen”, vervolgt de schepen. “Er loopt een project in samenwerking met secundaire scholen, waarbij leerlingen samen met hun leerkracht hun school- en fietsroutes via een app kunnen aangeven, en we zullen dit uitbreiden naar andere doelgroepen.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) vestigt de aandacht op andere aandachtspunten. Een daarvan is het probleem van de fietsdiefstallen. “Hier wordt door de politie heel wat werk verricht. Er worden ook heel wat fietsen teruggevonden in de fietsdatabank. Maar dat alles past in onze ambitie de fietsstad van Vlaanderen te zijn.

Een gratis exemplaar van het Fietsactieplan is verkrijgbaar bij het UiTloket in het stadhuis en is digitaal te raadplegen via www.oostende.be/fietsactieplan

Marc Horrix, woordvoerder van Fietseling.
Marc Horrix, woordvoerder van Fietseling. © Peter MAENHOUDT

Fietseling: “Wij werden niet geraadpleegd” (maar stad ontkent dat)

Marc Horrix, woordvoerder van de werkgroep Fietseling, vind het heel jammer dat de werkgroep niet werd betrokken bij de totstandkoming van het Fietsactieplan. “We mogen een gegeven paard niet in de bek kijken, maar echt erkend voelen we ons niet”, klinkt het.

“Op pagina 57 van de brochure staat onder meer dat een fietsbeleid tot stand is gekomen met tal van lokale fietsverenigingen, maar vreemd genoeg was de Fietseling daar niet bij.”

Voor Marc Horrix van de Fietseling, een afdeling van de Fietsersbond, kwam de uitgave van de brochure over het Fietsactieplan als een totale verrassing. “We hebben dit document woensdag inderdaad voor het eerst en toevallig kunnen inkijken”, reageert Marc Horrix. “Onze werkgroep kan bogen op 25 jaar ervaring en dan dit. Echt erkend door het stadsbestuur voelen we ons niet bepaald en dat vinden we toch heel jammer. Ik zal niet ontkennen dat we in het verleden soms geraadpleegd werden bij zaken die nu al gerealiseerd zijn, maar voor de totstandkoming van dit globaal Fietsactieplan hoegenaamd niet.”

Burgemeester Bart Tommelein en schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw reageren. “Dit is niet correct, integendeel. We hebben samen met de Fietseling een aantal zaken ondernomen, zoals het plaatsen van borden, waardoor op 14 kruispunten in Oostende de fietser door het rood verkeerslicht rechtdoor of rechtsaf mag rijden. We hebben hen gevraagd om de punten op te lijsten waar ze daarvoor mogelijkheden zagen. En dat is slechts een voorbeeld van de samenwerking. We hebben bovendien een Verkeerscommissie, waar de Fietseling heel actief aan deelneemt.

Burgemeester Tommelein voegt eraan toe dat hij recent een uitgebreid gesprek met de werkgroep heeft gehad. “Ik begrijp wel hun rol als actiegroep, maar ik heb de mensen van de Fietseling toch duidelijk moeten maken dat er heel veel dingen gebeurd zijn en dat zij wel degelijk participeren in wat er gebeurt.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.