Infrabel, de Belgische beheerder van spoorinfrastructuur, overlegt met steden en gemeenten om spooroverwegen verkeersveiliger te maken. Waar overwegen mogelijk afgeschaft worden, wordt in samenwerking met de lokale overheid een mobiliteitsalternatief uitgewerkt. "Er is nog geen timing of budget voorzien. Een overweg veiliger maken gebeurt met een tunnel, brug of die te sluiten. Maar een exact scenario voor spooroverwegen op ons gr...

Infrabel, de Belgische beheerder van spoorinfrastructuur, overlegt met steden en gemeenten om spooroverwegen verkeersveiliger te maken. Waar overwegen mogelijk afgeschaft worden, wordt in samenwerking met de lokale overheid een mobiliteitsalternatief uitgewerkt. "Er is nog geen timing of budget voorzien. Een overweg veiliger maken gebeurt met een tunnel, brug of die te sluiten. Maar een exact scenario voor spooroverwegen op ons grondgebied ligt nog niet vast", verduidelijkte Schepen Dehaemers. "Als gemeente zijn wij in dit streefplan geen initiatiefnemer, maar door de toenadering van Infrabel willen we wel alle mogelijke effecten en opportuniteiten in kaart brengen." Het princiepsakkoord is een opinie van de gemeente over de richting die Infrabel kan uitgaan om het streefplan verder uit te werken. Het gemeentebestuur ziet ook opportuniteiten. "Zo zouden we in Loppem ruim één kilometer bijkomend fietspad en een veilige fietsverbinding tot in Brugge kunnen realiseren", duidde schepen Dehaemers. "Rekening houdend met de haalbaarheid en de mogelijke aansluitingen worden de overwegen Kattestraat, Zeedijkweg en Diepstraat vooropgesteld. Daarom stelde Zedelgem als voorwaarde er een studie moest gemaakt worden waarbij we met telgegevens zicht zouden krijgen op de impact bij een afsluiting. We zijn dus lang nog niet in de fase van een effectieve uitvoering."De priniciepsovereenkomst werd door de raad goedgekeurd, maar Vlaams Belang, Groen en sp.a onthielden zich bij de stemming. De Vlaams Belang-fractie stelt voor om, zelfs al zijn de plannen nog vaag, nu al de betrokken buurten te informeren en bij de uitwerking te betrekken. Groen-fractieleidster Martine De Meester meent dat de plannen van Infrabel al verder gevorderd en de antwoorden te vaag zijn. "De aanpak om de stationsbuurt veiliger te maken kunnen we vanuit de verkeerscommissie adviseren. De bevolking heeft al langer vragen over dergelijke overwegen in Zedelgem waarover in het verleden al debat was." Schepen Dehaemers benadrukte dat er nog geen concrete plannen op tafel liggen. "Infrabel stelt dat het voor hen geen prioriteit is. Onnodig om de inwoners nu al ongerust te maken."(HV)