Woensdagavond 7 oktober organiseerde burgemeester Gino Devogelaere (SAMENéén) een informatievergadering voor de bewoners van het Dorpsplein, de Kerkstraat en de Kruisweg in De Stringe i...

Woensdagavond 7 oktober organiseerde burgemeester Gino Devogelaere (SAMENéén) een informatievergadering voor de bewoners van het Dorpsplein, de Kerkstraat en de Kruisweg in De Stringe in Vichte. "In afwachting van de stemming op de gemeenteraad van 13 oktober over het standpunt dat zal ingenomen worden rond de problematiek van de verkeersdoorstroming, wilde ik de betrokken inwoners informeren over een mogelijke optie die op tafel ligt.""We vroegen het Agentschap Wegen en Verkeer de ruimtelijke impact te berekenen om een breder en verkeersveilig profiel te tekenen in de doortocht Anzegem. Maandag werden de plannen aan ons voorgesteld en het bleek dat het over een 54-tal onteigeningen zou gaan in de Kruisweg, Kerkstraat en Dorpsplein.""Ik vond het belangrijk om de betrokken burgers dit persoonlijk mee te delen, al vind ik het spijtig dat we zo kort op de bal moeten spelen voor iets dat al jaren aan de gang is." (GV)