Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) na een parlementaire vraag hierover aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft plannen om de rotonde N353/N391a (Doorniksesteenweg/Etienne Balcaenstraat) naar een lichtengeregeld kruispunt om te vormen. "Het ontwerp van het kruispunt is nu in opmaak. Er zijn, zo blijkt, geen grondverwervingen of een omgevingsvergunning voor nodig. De aanbesteding is voorzien in de tweede helft van volgend jaar", zo weet Bert Maertens.

De timing voor de eigenlijke werken voor de omvorming is afhankelijk van de fasering en omleidingen voor de werken voor de herinrichting van de voormalige stationsomgeving. "Deze timing werd nog niet nauwkeurig bepaald, aangezien de werken voor de herinrichting van de voormalige stationsomgeving nog aan de aannemer moeten worden toegewezen", aldus Bert Maertens.

Voor de verdere herinrichting van de N353 tussen de kruispunten met de N391a en N8 (Stationsstraat-Stijn Streuvelslaan) moeten er nog enkele grondverwervingen uitgevoerd worden, is er nog een studie voor de riolering nodig en moet er nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) na een parlementaire vraag hierover aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft plannen om de rotonde N353/N391a (Doorniksesteenweg/Etienne Balcaenstraat) naar een lichtengeregeld kruispunt om te vormen. "Het ontwerp van het kruispunt is nu in opmaak. Er zijn, zo blijkt, geen grondverwervingen of een omgevingsvergunning voor nodig. De aanbesteding is voorzien in de tweede helft van volgend jaar", zo weet Bert Maertens.De timing voor de eigenlijke werken voor de omvorming is afhankelijk van de fasering en omleidingen voor de werken voor de herinrichting van de voormalige stationsomgeving. "Deze timing werd nog niet nauwkeurig bepaald, aangezien de werken voor de herinrichting van de voormalige stationsomgeving nog aan de aannemer moeten worden toegewezen", aldus Bert Maertens.Voor de verdere herinrichting van de N353 tussen de kruispunten met de N391a en N8 (Stationsstraat-Stijn Streuvelslaan) moeten er nog enkele grondverwervingen uitgevoerd worden, is er nog een studie voor de riolering nodig en moet er nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd.