"Het was een uitgelezen kans voor ons. In Avelgem is er maandag een klein festival waar artiesten optreden. Ik vroeg hen of ze nog een dag langer wilden blijven om op te treden in de nieuwe kerk in Vichte", legt schepen van Mobiliteit en Verkeer, Johan Delrue uit. Hij kent het actiecomité goed omdat ze altijd vergaderen in de gebouwen van Sanicomfort. De opbrengst van die avond gaat na aftrek van kosten integraal naar het actiecomité. "Dat geld zal aangewend worden voor he...