Door Geert Vanhessche
...

Door Geert VanhesscheDe problematiek van het drukke verkeer in Moen is niet nieuw. Iedereen is er zich al jaren van bewust dat er iets moet veranderen om vooral het drukke vrachtverkeer uit het centrum van Moen te bannen. Annelies Van Obbergen van Leiedal: "Vandaag komt het vrachtverkeer van het bedrijventerrein Moen-Trekweg en van de IMOG-site op verschillende manieren op het 'bovenlokale' wegennet terecht. Ik denk dan onder meer aan de Sluislaan waar jaren geleden uitwijkstroken werden aangelegd om het vrachtverkeer langs daar te doen rijden. Deze weg ligt echter in beschermd gebied. Ander verkeer komt via de Stationstraat Moen binnengereden. Het is nu zaak om een tussenliggende oplossing te vinden waarbij alle betrokkenen zich kunnen vinden."Bewoners van de Stationstraat stellen vast dat het verkeer - vooral het zwaar vrachtverkeer - er de jongste jaren alleen maar is toegenomen. "Er zitten veel vrachtwagens bij die naar de bedrijvenzone in Avelgem rijden, want 's nachts is de IMOG-site niet open. We hopen op een snelle oplossing." Zoals gezegd sleept de problematiek al jaren aan. Eddy Loosveldt, begaan met de natuur in Zwevegem, beschikt over een dik dossier waarvan de eerste brief dateert uit... 1976.Volgens Annelies Van Obbergen is het zeker niet de bedoeling om de N391 door te trekken, maar wel te zorgen voor de ontsluiting van het centrum van Moen. "Enkele jaren geleden hadden we een zevental alternatieve routes. Deze werden allemaal op hun haalbaarheid bestudeerd en er bleven er nog een drietal in de running. Na de vorige publieke raadpleging in 2018 kwamen er daar nog twee bij door de bewoners die zelf voorstellen hadden gedaan. Deze werden weerhouden zodat er nu vijf scenario's deel uitmaken van de startnota van het RUP."Een van de voorstellen is 'tracé 0' dat door de inwoners werd aangebracht. Dit kan nog altijd op de steun van heel wat Moenenaars rekenen en ook het gemeentebestuur staat nog altijd achter deze oplossing. "Het tracé volgt hoofdzakelijk de weg van de huidige Sluislaan. Dit traject is het vlotst te realiseren en kost ook het minst", zegt burgemeester Doutreluingne.Over de startnota van dit RUP wordt nu een publieke raadpleging georganiseerd. Dit loopt tot en met donderdag 2 januari 2020. De startnota ligt ter inzage op de dienst Woon- en Leefomgeving, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem en is ook raadpleegbaar op de website van de gemeente Zwevegem. Hoe je kan reageren, kan je op de website van de gemeente Zwevegem, www.zwevegem.be, makkelijk terugvinden. Met deze startnota is een oplossing nu wel een stapje dichterbij, maar de realisatie van de weg is nog niet voor morgen. Men hoopt tegen het najaar van 2020 een voorontwerp van het RUP te hebben, met andere woorden te weten welk tracé er zal gevolgd worden. Dan komt er een openbaar onderzoek en kan het definitief ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd worden.