De werken worden uitgevoerd door de vzw Vlaamse Waterweg, die de wegbeheerder is van dit stuk N382 Roeselare-Anzegem. Ze zullen meerdere maanden duren, want het einde is pas voorzien in de eerste helft van volgend...

De werken worden uitgevoerd door de vzw Vlaamse Waterweg, die de wegbeheerder is van dit stuk N382 Roeselare-Anzegem. Ze zullen meerdere maanden duren, want het einde is pas voorzien in de eerste helft van volgend jaar.Eerst verwijdert de aannemer het wegdek in asfalt, de watergoten en de waterslikkers. Vervolgens wordt de kwaliteit van de wegfundering nagegaan en wordt waar nodig nieuwe fundering aangebracht. Daarna plaatst de aannemer nieuwe watergoten en waterslikkers en brengt hij twee onderlagen aan in asfalt. Aan het einde van de werken volgt de toplaag van het wegdek. De werken worden opgedeeld in twee zones, gescheiden van elkaar ter hoogte van de Lieven Gevaertlaan. In beide zones wordt tegelijkertijd gewerkt. Elke zone is dan nog eens opgesplitst in deelzones, die gefaseerd aangepakt worden. Per zone van de werken is er een omlegging voorzien voor het vrachtverkeer, een via de Lodewijk de Raetlaan en een via Emelgem-Dam. Per deelzone schuiven de werken op en kan het vrachtverkeer geleidelijk aan weer gebruik maken van de Lieven Gevaertlaan.