Eerlijkheidshalve moeten we eraan toevoegen dat de Minister wil onderzoeken of een wisselende snelheidslimiet haalbaar is in ons land. Dit betekent dus dat ook trager rijden een optie zou kunnen zijn. Maar toch werd in de communicatie vooral het verband gelegd met de maximumsnelheid van 130 km per uur, zoals we die kennen uit Nederland en Frankrijk.
...

Eerlijkheidshalve moeten we eraan toevoegen dat de Minister wil onderzoeken of een wisselende snelheidslimiet haalbaar is in ons land. Dit betekent dus dat ook trager rijden een optie zou kunnen zijn. Maar toch werd in de communicatie vooral het verband gelegd met de maximumsnelheid van 130 km per uur, zoals we die kennen uit Nederland en Frankrijk.Los van het feit of zo'n onderzoek te verantwoorden is, dan wel een manier om het BIVV, ondanks de zesde staatshervorming, alsnog verder in leven te houden, vraag ik mij af wat de minister heeft bezield om op zo'n ongelukkige manier te communiceren. Was ze tijdens de Staten-Generaal voor de verkeersveiligheid in slaap gedommeld toen, met het schaamrood op de wangen, werd bekendgemaakt dat er in ons land gemiddeld twee mensen per dag sterven in het verkeer? Of was ze net op dat ogenblik aan het onderhandelen met de spoorvakbonden? Had niemand van de kabinetsmedewerkers de moed haar te wijzen op het feit dat overdreven snelheid aan de basis ligt van de zwaarste verkeersongevallen? Rijdt mevrouw Galant soms zelf met de wagen? In België? Vreemd.Vlaams Minister van Mobiliteit, Ben Weyts, kopte de voorzet van zijn federale collega krachtig binnen. Hij merkte fijntjes op dat de eventuele verhoging van de maximumsnelheid reeds was onderzocht en zou leiden tot nog meer verkeersdoden, dat Vlaanderen inzet op dynamische verkeersborden, dat elke wijziging aan de wegcode toch eerst moet worden voorgelegd aan het Gewesten en zei net niet luidop dat Galant bijgevolg en bij voorbaat de resultaten van haar onderzoek reeds kon steken, daar waar de zon nooit schijnt."Als een bestuurder trager rijdt, dan doet hij dit hoofdzakelijk omdat hij schrik heeft om een boete te moeten betalen"Iedereen die vaak met de wagen rijdt, weet heel goed dat 130 km per uur nú al gemeengoed is. De bestuurder die zich aan de maximumsnelheid houdt op een autosnelweg, vormt een rijdend obstakel voor de Coyote-eigenaar die bumperklevend probeert aan te geven dat hij gehaast is. De m/v die geen trotse bezitter is van zo'n radarverklikker, rijdt ook (minstens) 130 km per uur, want de pakkans is heel erg klein, hij/zij weet perfect waar de vaste snelheidscamera's staan en hij/zij heeft bovendien ergens gelezen dat je al minstens 128 km per uur moet rijden om geflitst te worden.En daar wringt het schoentje. Als een bestuurder trager rijdt, dan doet hij dit hoofdzakelijk omdat hij schrik heeft om een boete te moeten betalen. Zelden of nooit omdat hij beseft dat snelheid een belangrijke oorzaak is van verkeersongevallen. Wordt het dan niet hoog tijd om in te zetten op een mentaliteitswijziging en op verkeersopvoeding? Zorg ervoor dat de kinderen van nu, later niet hoeven te remmen voor een flitspaal!