De verbeteringswerken lopen alweer vertraging op. Ondanks het feit dat de plannen voor de werken al bijna twintig jaar oud zijn, blijft de startdatum onbekend. De grondverwerving is volop aan de gang, maar van een aanbesteding is nog geen sprake. "Voor de werken werd nog geen omgevingsvergunning aangevraagd" zegt Tine Soens, Vlaams parlementslid voor SP.A. "Het zal dus nog even duren voor er een structurele oplossing komt voor dit gevaarlijke punt." Die omgevingsvergunning werd oorspronkelijk voorzien voor eind 2017.

"Naast de timing is ook het kostenplaatje een grote onbekende", vult Maxim Veys, Kortrijks gemeenteraadslid aan. In november 2017 vond nog een infomarkt plaats voor omwonenden en geïnteresseerden, toen werd uitgegaan van werken die in 2020 zouden afgerond zijn. Die deadline zal zeker niet gehaald worden. We zien ook in de begroting dat enkel in 2020 middelen worden voorzien. Eind 2019 starten zal dus óók niet gebeuren.

Tientallen ongevallen

De inrichting van de verkeerswisselaar is moeilijk leesbaar en veroorzaakt een slechte doorstroming op de R8. Jaarlijks veroorzaakt het punt tientallen ongevallen. "In het nieuwe plan verdwijnen de twee kruispunten met verkeerslichten en komt er een volwaardige wisselaar in de plaats", aldus nog Maxim Veys.

Beide SP.A'ers hopen dat een nieuwe Vlaamse regering de investeringen in openbare werken en wegen in West-Vlaanderen serieus aanzwengelt, en er een betere verdeling komt tussen de provincies. "We worden serieus onderbedeeld in West-Vlaanderen, zeker vergeleken met Antwerpen. Ook VOKA zegt dat", klinkt het.

De verbeteringswerken lopen alweer vertraging op. Ondanks het feit dat de plannen voor de werken al bijna twintig jaar oud zijn, blijft de startdatum onbekend. De grondverwerving is volop aan de gang, maar van een aanbesteding is nog geen sprake. "Voor de werken werd nog geen omgevingsvergunning aangevraagd" zegt Tine Soens, Vlaams parlementslid voor SP.A. "Het zal dus nog even duren voor er een structurele oplossing komt voor dit gevaarlijke punt." Die omgevingsvergunning werd oorspronkelijk voorzien voor eind 2017. "Naast de timing is ook het kostenplaatje een grote onbekende", vult Maxim Veys, Kortrijks gemeenteraadslid aan. In november 2017 vond nog een infomarkt plaats voor omwonenden en geïnteresseerden, toen werd uitgegaan van werken die in 2020 zouden afgerond zijn. Die deadline zal zeker niet gehaald worden. We zien ook in de begroting dat enkel in 2020 middelen worden voorzien. Eind 2019 starten zal dus óók niet gebeuren. De inrichting van de verkeerswisselaar is moeilijk leesbaar en veroorzaakt een slechte doorstroming op de R8. Jaarlijks veroorzaakt het punt tientallen ongevallen. "In het nieuwe plan verdwijnen de twee kruispunten met verkeerslichten en komt er een volwaardige wisselaar in de plaats", aldus nog Maxim Veys.Beide SP.A'ers hopen dat een nieuwe Vlaamse regering de investeringen in openbare werken en wegen in West-Vlaanderen serieus aanzwengelt, en er een betere verdeling komt tussen de provincies. "We worden serieus onderbedeeld in West-Vlaanderen, zeker vergeleken met Antwerpen. Ook VOKA zegt dat", klinkt het.