De Vlaamse Regering heeft op 23 oktober 2020 kennis genomen van de nota 'Grote projecten en programma's van de Vlaamse Overheid - editie 2020'. Martine Fournier, Vlaams Parlementslid voor CD&V, kon dit document inkijken en het bevestigt haar bezorgdheid rond de werken...

De Vlaamse Regering heeft op 23 oktober 2020 kennis genomen van de nota 'Grote projecten en programma's van de Vlaamse Overheid - editie 2020'. Martine Fournier, Vlaams Parlementslid voor CD&V, kon dit document inkijken en het bevestigt haar bezorgdheid rond de werken aan de N8."Alle voorbereidingswerken voor de doortocht van de N8 in Woesten, Elverdinge en de omleiding rond Brielen zullen de vooropgestelde timing niet halen", zegt ze. "Er werd gehoopt dat deze werken samen met de nieuwe studie rond het complex project zouden worden uitgevoerd, maar dat blijkt dit dus niet het geval. De werken worden wellicht zelfs helemaal niet meer uitgevoerd."De studie voor het complex project zelf bekijkt of de A19 van Ieper naar de kust kan worden doorgetrokken dan wel of er een alternatief moet komen. Maar ook daar duiken problemen op. "Het nog maar pas opgestarte dossier staat al aangeduid als 'vertraagd'", aldus Martine Fournier. "Het studiecontract voor de ondersteuning tijdens de verkenningsfase van de procedure Complexe Projecten werd in juli gepubliceerd, maar er werden geen kandidaten gevonden. Er wordt gepland om het studiecontract opnieuw aan te besteden in het najaar 2020 zodat de verkenningsfase in het voorjaar kan opstarten. Het complex project zal dus al zeker met vertraging beginnen", besluit het Meense parlementslid.