NMBS sluit loketten in acht West-Vlaamse stations

© BELGA
© BELGA
Mieke Verhelle
Mieke Verhelle Chef Nieuws Online

Tegen eind 2021 zal de NMBS in 44 stations de loketten sluiten. Daarvan bevinden er zich acht in West-Vlaanderen: Diksmuide, Harelbeke, Heist, Menen, Poperinge, Tielt, Torhout en Veurne. Daarnaast worden ook openingsuren in andere stations aangepast. De vervoersmaatschappij wil nog meer inzetten op digitalisering.

In 2020 vertegenwoordigt de verkoop van treinticketten via de digitale kanalen – waartoe ook de automaten behoren die in alle stations aanwezig zijn – meer dan 75 procent van de verkoop. Het aandeel van de transacties aan de loketten is gedaald van 54 procent in 2015 naar 27 procent in 2019 en 20 procent in 2020.

“Het toegenomen gebruik en het ruimer aanbod van producten die via de digitale kanalen te koop zijn, werden versneld door de huidige gezondheidscrisis”, klinkt het bij de NMBS. “De digitale producten zijn ook minder fraudegevoelig en helpen bij de bestrijding van agressie: een slecht of niet ingevulde papieren pass leidt vaak tot discussies met de treinbegeleider, met soms verbaal of fysiek geweld tot gevolg.”

Minimumdrempel

Volgens de NMBS is in sommige stations het aantal klanten dat zich tot een loket wendt zeer laag geworden, waardoor in een zeventigtal stations het aantal klanten onder een minimumdrempel valt (d.w.z. een niet-actieve tijd van 60 tot 92 procent). “Dat zorgt voor een transactiekost die hoger is dan de prijs van een biljet. Het spreekt voor zich dat ook NMBS als openbare dienstverlener haar financiële middelen efficiënt en juist moet inzetten, en dat in alle domeinen.”

Binnenkort zal de NMBS haar netwerk van loketten aanpassen, evenals de openingsuren van een aantal van haar loketten. 44 van de 135 loketten (die samen minder dan 6 procent van alle transacties in 2019 vertegenwoordigen) zullen tegen eind 2021 geleidelijk worden gesloten. Daarbij dus ook acht West-Vlaamse stations. In 37 andere stations worden vanaf 1 maart 2021 de openingsuren van de loketten afgestemd op de drukste momenten van de dag.

De assistentie voor personen met beperkte mobiliteit zal in de stations die dit aanbieden, behouden blijven.

Overgangsperiode

Er is een overgangsperiode gepland die loopt van 1 maart tot eind 2021. In die periode zullen deze 44 loketten twee of drie dagen per week open blijven. Vanaf maart 2021 zullen stewards aanwezig zijn om de reizigers te informeren over de functionaliteiten van de verkoopautomaat. Deze zijn eenvoudig in gebruik en er is altijd een telefoonnummer vermeld voor gratis hulp op afstand: zo kan de NMBS-medewerker helpen om een vervoersbewijs aan te kopen voor iedereen die daar nood aan heeft.

Er zullen ook brochures beschikbaar zijn om de klanten te informeren over de verschillende verkoopkanalen (automaat, app of website), die alle NMBS-producten aanbieden. In de betrokken stations zullen regelmatig informatie- en demonstratiesessies worden georganiseerd. NMBS zal ook aan de gemeenten die dat wensen aanbieden om informatiesessies te organiseren over het gebruik van deze nieuwe verkoopkanalen.

In overleg met gemeenten

NMBS zal vanaf deze maandag met de betrokken gemeenten in dialoog gaan om samenwerkingen aan te gaan met spelers in de publieke, commerciële, niet-commerciële of de verenigingssector (sport, culturele en sociale activiteiten, circulaire economie…) die gebruik willen maken van de ruimtes en er aanwezig zijn. Alle gemeenten krijgen hiervoor een vaste contactpersoon.

Deze beslissing leidt dus niet tot sluitingen van stations en zal geen enkele invloed hebben op het treinaanbod in de betreffende stations. In de periode 2020-2023 wordt het treinaanbod met 4,7 procent verhoogd en bijna duizend bijkomende treinen zullen tegen 2023 wekelijks worden ingezet. De geleidelijke sluiting van een aantal loketten gebeurt voor 100 procent met natuurlijke afvloeiingen.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.