Nieuwe zeesluis Zeebrugge in plaats van oude Visartsluis, burgemeester niet overtuigd

Redactie KW

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts bevestigt wat al enkele dagen circuleerde: de nieuwe zeesluis in Zeebrugge komt in de plaats van de oude Visartsluis.

De verouderde Visartsluis zou afgebroken worden en plaats maken voor een compleet nieuwe sluis. Deze ruime sluis (55 meter breed, 427 meter lang en 15 meter diep) is groot genoeg voor de grote ‘Car Carriers’ (40 meter breed en 265 meter lang) die toegang zoeken tot de grootste autohaven ter wereld. Weyts: “Een tweede toegang tot de achterhaven, zodat de activiteiten niet meer lam komen te liggen door een probleem bij de Vandammesluis. De haven kan groeien en er komt uitzicht op extra jobs”.

Het lokale autoverkeer, de fietsers én de kusttram zullen over de nieuwe sluis kunnen rijden, zonder ooit halt te moeten houden voor een passerend schip. Zowel het noordelijke als het zuidelijke sluishoofd worden immers uitgebouwd voor lokaal verkeer, fietsers en het openbaar vervoer. Als er één van beide zijden in gebruik is, kan dit verkeer dus nog altijd via de andere zijde. Zeebrugge-stationswijk blijft zo sterk verbonden met Zeebrugge-dorp. De leefbaarheid van Zeebrugge-stationswijk verhoogt trouwens sterk doordat al het doorgaand (haven)verkeer via de Nx en de tunnel onder de nieuwe sluis gestuurd wordt. Van een isolement is dus geen sprake. Integendeel: Vlaanderen en de stad Brugge kunnen nu samen werk maken van een heropleving van de oude stationswijk.”

De sterkste keuze

Met de keuze voor de Visartsluis wordt de omgeving volgens de minister maximaal ontzien. “De bewoning wordt maximaal gespaard: er moeten in dit scenario slechts maximaal 35 eigendommen onteigend worden, terwijl er in andere scenario’s zoals Vandamme-West wel 184 onteigeningen voorzien waren. Er is bovendien een kleinere impact op de marinebasis, het Visserskuis en het bijhorend park, de vismijncluster en de jachthavengebonden bedrijven. De jachthaven zal een nieuwe, eigen toegang krijgen. Er wordt gezorgd voor de nodige maatregelen tegen overstromingen en voor de leefbaarheid van bewoners, KMO’s en iedereen die gebruik maakt van de (jacht)haven.”

Het buurtcomité Leefbaar Zeebrugge verzette zich al tegen de plannen voor een nieuwe Visartsluis.
Het buurtcomité Leefbaar Zeebrugge verzette zich al tegen de plannen voor een nieuwe Visartsluis.© Davy Coghe

Er wordt meteen van start gegaan met een communicatietraject om iedereen te informeren en te betrekken bij het voorontwerp van het voorkeursbesluit. De rechtstreeks betrokken omwonenden die mogelijk onteigend worden krijgen vandaag een brief met meer tekst en uitleg.

Infoavond

Op 14 maart wordt er een eerste overlegmoment georganiseerd met de omwonenden. Op 15 maart is er dan een infoavond voor een ruimer publiek van geïnteresseerden. Ook de gebruikers van de jachthaven en de vismijncluster worden geconsulteerd. Een speciale sociale begeleider zal een sociaal begeleidingsplan opstellen. Er wordt bestudeerd hoe de leefbaarheid in de zone verder verbeterd kan worden.

Het voorontwerp van voorkeursbesluit wordt voorgelegd aan de adviesinstanties. Het definitieve voorkeursbesluit wordt eind 2018 verwacht.

Burgemeester Landuyt niet overtuigd van sluis op Visartsite

De Brugse burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) had liever een andere beslissing gezien van de Vlaamse regering rond de bouw van een tweede zeesluis in Zeebrugge. “Voor ons blijft de piste verbindingsdok de beste piste. We betreuren het dat zonder meer gesteld wordt dat dit nader onderzoek zou vergen en dat er natuurproblemen zouden zijn”, aldus burgemeester Landuyt.

Uit onderzoek blijkt dat naar geluidshinder en luchtverontreiningen toe, dit een goede optie is en dat de doorvaarttijd zou verlaagd worden. Minpunten waren onder meer het aantal onteigeningen, de impact op de bedrijven en het prijskaartje. “We zijn tevreden dat in ieder geval afgestapt wordt van de Vandamme pistes. Zeebrugge dorp wordt alvast niet meer bedreigd”, aldus Landuyt.

Echter, met de bouw van aan de Visartsite wordt Zeebrugge Dorp en Zeebrugge Bad nog iets meer uit elkaar gerukt. Toch wil Landuyt meegaan in het verhaal van Vlaamse regering, weliswaar onder drie voorwaarden. “Ten eerste: het moet mogelijk zijn de inplanting zo te tekenen dat er geen onteigeningen van woonhuizen nodig zijn. Integendeel we moeten de gelegenheid nemen om de stationswijk beter af te schermen”, aldus Landuyt. De regering voorziet echter een 35-tal onteigeningen. “Ten tweede, de alternatieve locaties voor de betrokken bedrijven moet meegenomen worden. En ten derde: het doorgaand zwaar vervoer moet via ondertunneling tot na de Vandammesluis afgeleid worden“, besluit de burgemeester. (Belga)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.