De vernieuwing van het Guldenspoorpad in Avelgem situeert zich over een afstand van zo'n 2 kilometer. Enerzijds tussen de Kouterlosstraat en het Stationsplein en anderzijds tussen de Doorniksesteenweg en de fietsersbrug over de Schelde. Alle werken samen kosten zo'n 1,75 miljoen euro en worden betaald door ...

De vernieuwing van het Guldenspoorpad in Avelgem situeert zich over een afstand van zo'n 2 kilometer. Enerzijds tussen de Kouterlosstraat en het Stationsplein en anderzijds tussen de Doorniksesteenweg en de fietsersbrug over de Schelde. Alle werken samen kosten zo'n 1,75 miljoen euro en worden betaald door gemeente, De Lijn, Provincie West-Vlaanderen en Agentschap Wegen en Verkeer. Er wordt gewerkt aan de oversteekplaats ter hoogte van de Pontstraat en aan de oversteek in de Kouterlosstraat. Even werd gedacht om, gezien omleidingen in de buurt, de werken uit te stellen. Maar omdat dat voor nieuwe hinder in het voorjaar zou zorgen, werd geopteerd om de werken toch nu uit te voeren. Binnen een tweetal weken zouden de werken achter de rug moeten zijn. Er is nog steeds een bijkomende omleiding van kracht, zowel voor fietsers als gemotoriseerd verkeer. Wie vanuit Heestert naar Avelgem wil fietsen, moet het Guldenspoorpad verlaten en via de Raaptorfstraat richting het kruispunt van de Doorniksesteenweg en de E. Balcaenstraat rijden. Daar kan je te voet, via de werfzone het centrum bereiken. Ook in omgekeerde richting moet je via de Raaptorfstraat fietsen. Auto's en ander gemotoriseerd verkeer moet omrijden via Moen en Heestert.In Raaptorfstraat en Kouterlosstraat is wel dubbelrichtingsverkeer toegelaten, maar enkel voor plaatselijk verkeer. In het stuk van de Outrijvestraat tussen de Raaptorfstraat en de Okkerdriesstraat is er eenrichtingsverkeer door de heraanleg van het kruispunt Doorniksesteenweg E. Balcaenstraat. (OV)