Minister Lydia Peeters hecht veel belang aan de inbreng van de lokale besturen bij het bepalen van de locaties en is bereid om zelfs een stap verder te gaan. "Inspraak van lokale besturen is cruciaal bij het bepalen van de locatie van een trajectcontrole", vertelt de minister. "Zij kennen verkeerssituaties op hun grondgebied door en door. Momenteel werken we aan een aanvraagprocedure waarbij lokale besturen hun vraag naar maatregelen inzake handhaving van snelheidsregimes kunnen indienen."
...

Minister Lydia Peeters hecht veel belang aan de inbreng van de lokale besturen bij het bepalen van de locaties en is bereid om zelfs een stap verder te gaan. "Inspraak van lokale besturen is cruciaal bij het bepalen van de locatie van een trajectcontrole", vertelt de minister. "Zij kennen verkeerssituaties op hun grondgebied door en door. Momenteel werken we aan een aanvraagprocedure waarbij lokale besturen hun vraag naar maatregelen inzake handhaving van snelheidsregimes kunnen indienen."Waar een trajectcontrole precies komt, wordt bepaald op basis van een objectieve methodiek waarbij de meest recente ongevallendata en gereden snelheid gebruikt wordt. Met deze methodiek worden wegvakken waar overdreven snelheid een probleem vormt het eerst aangepakt. Dit leverde een prioriteitenlijst op van 21 locaties langs gewestwegen in Vlaanderen. Nieuw hierbij is dat nu ook trajectcontroles op gewestwegen afgestemd worden met de desbetreffende lokale besturen. Vlaams minister Lydia Peeters: "Het heeft geen zin om een trajectcontrole uit te rollen in een welbepaalde gemeente als het lokale bestuur er een andere mening op nahoudt. Uiteraard moeten hun opmerkingen en suggesties over de trajectcontrole gemotiveerd worden. Hun input is waardevolle informatie die kan bijdragen tot een verhoging van de verkeersveiligheid op onze Vlaamse wegen." Minister Lydia Peeters investeert hiermee 3 miljoen euro in deze 21 nieuwe tracés, samen goed voor ongeveer 55 kilometer gewestweg. De trajectcontroles worden nu besteld en zullen geïnstalleerd zijn tegen het najaar van 2020. Naast de camera's van lokale besturen, zijn er nu in totaal 65 locaties waar een trajectcontrole geïnstaleerd is.Minister Lydia Peeters wil samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook een aanvraagprocedure uitwerken waarbij gemeenten en steden door hen geselecteerde locaties kunnen naar voren schuiven voor roodlicht- en snelheidscamera's en trajectcontroles op gewestwegen. "Ik heb al heel wat vragen van lokale besturen ontvangen om maatregelen te nemen inzake handhaving en snelheidsregimes. Ik heb aan AWV dan ook de opdracht gegeven om een procedure uit te werken waarbij deze lokale besturen hun aanvraag kunnen indienen. Ik wil in de toekomst zeker verder inzetten op trajectcontroles op gewestwegen en vooral lokale besturen hierbij betrekken", aldus minister Lydia Peeters."In het verleden kondigde de Vlaamse overheid al aan trajectcontrole te willen installeren langs de Couthoflaan/Provenseweg. Het is dus niet nieuw", zegt de Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "De trajectcontrole komt op de Couthoflaan, meer bepaald tussen de dorpskom van Proven en de Loviestraat. Dit is het gevaarlijkste deel van de weg en ook het stuk waar in het verleden de meeste ongevallen, waarvan vele dodelijke, gebeurden. Het had ook langer gekund tot aan de rotonde Watouseweg, maar wij waren van mening dat, als de Vlaamse overheid dit wilde doen, het traject sluitend gemaakt moest worden en meer bepaald een camera aan de Loviestraat geplaatst moest worden, omdat er dan nog meer sluipverkeer zou ontstaan. Dat is nu al een probleem, waar we ons over buigen om de juiste maatregel te vinden. Dé oplossing zou natuurlijk de finale afwerking van de ring zijn. We hebben het nogmaals gesuggereerd. Maar de budgetten zijn zo krap dat zelfs een simpele rotonde of een klassiek wegherstel moeilijk geworden is", besluit de burgemeester. (AHP)