Om uiteenlopende redenen zat het dossier in het slop. Het was uiteindelijk door bemiddeling van N-VA Deerlijk en de tussenkomsten van Dirk Demeurie en Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) op het kabinet van minister Weyts dat het dossier door de ...

Om uiteenlopende redenen zat het dossier in het slop. Het was uiteindelijk door bemiddeling van N-VA Deerlijk en de tussenkomsten van Dirk Demeurie en Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) op het kabinet van minister Weyts dat het dossier door de ondertekening van het onteigeningsbesluit eindelijk terug op de rails zit. "Het is nu aan de diensten van Wegen en Verkeer om verder te gaan met deze noodzakelijke herinrichting.""Dit is zonder meer uitstekend nieuws", reageert burgemeester Claude Croes (CD&V). "Van zodra dit besluit wordt overgemaakt aan Vastgoedtransacties zullen zij de onderhandelingen voor de aankopen opstarten. Behalve de onderhandelingen moet er ook nog een omgevingsvergunning ingediend worden. Gezien het feit dat op enkele delen van de nieuwe wegenis een woning en/of gebouw staat, moet de sloop van dit gebouw opgenomen zijn in de omgevingsvergunning. Hiervoor moet ook het sloopopvolgingsplan uitgebreid worden met de sloop van deze woningen.""Het is duidelijk dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) pas zal aanbesteden als de omgevingsvergunning er is en de verwervingen in orde zijn. De verdere timing zal afhangen van hoe vlot deze procedures verlopen. Laten we positief blijven en dan zou het moeten lukken om nog ergens volgend jaar te starten. (DRD)