De sluis is gebouwd in het kader van het Europese binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen en werd midden maart al opengesteld voor het scheepvaartverkeer. Nu alle schepen vlot door de nieuwe sluis varen, was het tijd voor de officiële inhuldiging. "De Leiewerken maken deel uit van het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vla...