Zijn verleden bij het Middelkerkse politiekorps zal Dirk De Poortere zeker helpen bij het uitstippelen van het beleid want hij was meer dan tien jaar hoofd van de cel verkeer en evenementen en vanuit zijn expertise was hij verantwoordelijk voor heel wat belangrijke veiligheids- en mobiliteitsdossiers. Vanuit deze functie bij de politie ontpopte hij zich tot mobiliteitsexpert.
...

Zijn verleden bij het Middelkerkse politiekorps zal Dirk De Poortere zeker helpen bij het uitstippelen van het beleid want hij was meer dan tien jaar hoofd van de cel verkeer en evenementen en vanuit zijn expertise was hij verantwoordelijk voor heel wat belangrijke veiligheids- en mobiliteitsdossiers. Vanuit deze functie bij de politie ontpopte hij zich tot mobiliteitsexpert. "Ik werd door veelvuldige opleidingen en mijn dagelijkse ervaring eigenlijk een mobiliteitsambtenaar 'avant la lettre'", zegt Dirk. "Ik wil het mooie werk van mijn voorganger, wijlen Eddy Van Muysewinkel, verderzetten en er mee voor zorgen dat Middelkerke een super fietsveilige gemeente wordt. Vooral in het hinterland staat er heel wat op het programma. De wegen in het hinterland worden veel gebruikt door fietsers en daarom is het ook heel belangrijk dat er berijdbare fietspaden liggen. We kunnen het fietstoerisme en het hinterlandtoerisme promoten, maar dan moeten we ook zorgen dat de mensen er comfortabel hun ding kunnen doen." En er staat heel wat op stapel in het hinterland. De aanleg van het fietspad langs de Brugsesteenweg vak Diksmuide- en Schorestraat inclusief het kruispunt is sedert kort voltooid en heel binnenkort gebeurt de oplevering hiervan. De werken gingen van start in het najaar van 2019 en naast de aanleg van nieuwe grachten werd er ook werk gemaakt van de vernieuwing en het plaatsen van nieuwe nutsleidingen en nieuwe rioleringen.Momenteel zijn de werken aan de gang voor de aanleg van een fietspad langs de Brugsesteenweg ( vak Schorestraat Uniebrug) en voorzien wordt dat deze werken klaar zullen zijn tegen eind april van volgend jaar. Daarna is er een derde fase en wordt een fietspad aangelegd in de Schorestraat (vak Brugsesteenweg-Schoorbakkebrug). Deze werken zijn aanbesteed medio september en de gunning zal gebeuren na de gemeenteraadszitting van eind november. Afhankelijk van de vlotheid van dit dossier (er moet nog een onteigening worden uitgevoerd) zullen deze werken starten voor of na de zomer van volgend jaar. Voor al deze werken is de gemeente Middelkerke de bouwheer.Aquafin is dan weer bouwheer voor de sanering van de zone Vaartdijk-Zuid en Slijpesteenweg in Leffinge en hier komt een vrij liggend fietspad langs de Slijpesteenweg. Als alles volgens plan verloopt zullen ook deze werken starten in het voorjaar van 2021. Tot slot komt er ook vrijliggend fietspad langs de Spermaliestraat. Het agentschap Wegen en Verkeer fungeert hier als bouwheer en de aanbesteding hiervoor is voorzien in het voorjaar van 2021. De start van deze werken zou dan ten vroegste kunnen plaatsvinden eind 2021. "Uiteraard proberen we de hinder tijdens de werken voor de weggebruikers en de bewoners zoveel mogelijk te beperken en waar nodig zullen ook de nodige omleggingen worden voorzien", zeg Dirk De Poortere. "Dat was trouwens ook al het geval bij de werken die al voltooid werden. De betrokken bewoners worden ook steeds op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief."