De Fietsersbond Ieper is bezorgd over de mobiliteitsimpact die de nieuwe scholencampus met zich zal meebrengen. "Eigenlijk vinden we de huidige gekozen locatie voor de campus minder geschikt . De afstanden tot de voorzieningen en de kleinhandel in de binnenstad worden groter, je trekt 'leven' uit de stad", zegt secretaris Filip Boury. "Nabijheid en verwevenheid zijn belangrijke ruimtelijke principes voor de toekomst. We zien dus liever in een inbreidingsproject, of een locatie zoals de site van het vroegere goederenstation vlakbij trein- en busstation, dan het aansnijden van nieuwe open ruimte aan de rand van de stad."
...