De werken worden uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer in het centrum van Oostvleteren langsheen de Kortekeer (N8).
...

De werken worden uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer in het centrum van Oostvleteren langsheen de Kortekeer (N8). Het betreffen aanpassingswerken aan de rijweg ten behoeve van de fietsende jeugd die school loopt in de basisschool Klavertje Drie, die is gelegen langs de Hendrik Debergstraat 8.Mobiliteitsambtenaar van de gemeente Leen Maenhout: "De wegeniswerken bestaan uit het plaatsen van twee middeneilanden in het middelste rijvak van de Kortekeer, die is uitgerust als linksafslagstrook. De fietsers die komen vanuit de richting van het lichtengeregeld kruispunt, zullen zich dan veilig kunnen opstellen langs de rijweg en zullen door de gerealiseerde eilandjes in twee keer de rijweg kunnen oversteken."De werken worden in twee fasen uitgevoerd, waarbij het fietspad richting Ieper in de eerste fase wordt uitgebogen naar de woningen toe om als beveiligd opstelpunt te kunnen dienen voor de overstekende fietser. In de tweede fase zullen de middeneilanden in het middelste rijvak worden aangebracht.De uitvoeringstermijn voor de eerste en de tweede fase is telkens vastgesteld op tien werkdagen, maar kan verlengd worden in functie van de weersomstandigheden. Het verkeer komende van beide richtingen kan steeds vertraagd passeren. Er wordt een zone 30 ingesteld. De signalisatie voor fase twee zal enkel tijdens de werkuren in dienst zijn.Het verkeer dat rijdt richting Ieper kan gedurende de volledige duur van deze wegeniswerken de Hendrik Deberghstraat niet inrijden. Voor de mensen die richting Reninge wensen te rijden is er een omleiding voorzien via de Kruisboomstraat en Keiweg.(AHP)