Dat noodweer deed het kruispunt van de Noordlaan met de Industrielaan onderlopen, een situatie die zich na de uitvoering van het project en de aanleg van het grote bufferbekken naast restaurant Chantilly niet meer zou mogen voordoen. Het uitgraven van dat gigantische bekken, dat al eventjes bezig is, oogt trouwens best wel spectaculair. Het wordt er heel mooi.
...

Dat noodweer deed het kruispunt van de Noordlaan met de Industrielaan onderlopen, een situatie die zich na de uitvoering van het project en de aanleg van het grote bufferbekken naast restaurant Chantilly niet meer zou mogen voordoen. Het uitgraven van dat gigantische bekken, dat al eventjes bezig is, oogt trouwens best wel spectaculair. Het wordt er heel mooi.De nieuwe fase in de heraanleg van de Noordlaan start op maandag 21 september en zal vermoedelijk tot eind oktober duren. Dat zal tot extra verkeershinder leiden. Het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat wordt aan de zijde van het stadscentrum aangepakt. Na de opbraak- en funderingswerkzaamheden is het de bedoeling om de rijweg opnieuw te asfalteren en te belijnen. Het genoemde kruispunt zal tijdens de werkzaamheden langs de kant van de stadskern, het stuk vanaf de brandweerkazerne en het stadskantoor, voor alle verkeer afgesloten worden.De rotondes ter hoogte van de Bruggestraat enerzijds en de Oostendestraat anderzijds blijven bruikbaar en de doorgang van het ene naar het andere ronde verkeersplein blijft gegarandeerd, zij het met wat beperkingen. Vanuit de richting Aartrijke en de industriezone kun je ter hoogte van de Noordlaan tijdelijk enkel rechts afslaan, richting de rotonde van de Oostendestraat dus. Wie vanuit de genoemde locaties richting Brugge wil, zal via het kruispunt 't Engelshof moeten omrijden.Voorts worden de verkeerslichten op het kruispunt van de Aartrijkestraat met de Noordlaan voor een aantal weken uitgezet. Vanzelfsprekend heeft het verkeer van de Noordlaan voorrang. Vanuit het stadscentrum is omrijden mogelijk via de Karel de Goedelaan en de Bruggestraat.De fietsers kiezen het best voor de Industrielaan en de beveiligde oversteek aan de Noordlaan. Het is verstandig om daar af te stappen en met de fiets aan de hand de drukke ring over te steken. Ook voetgangers kunnen dat traject volgen. De handelaars in de buurt blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Dat geldt ook voor de triagepost in het Sint-Rembertziekenhuis, toegankelijk vanaf de Noordlaan.