De brug zou oorspronkelijk 15 tot 20 meter stroomopwaarts richting Wevelgem komen. Dit werd in november 2017 zo voorgesteld. Men hoopte tegen eind 2019 het dossier rond te krijgen om te kunnen starten met de werken. "In het eerste plan waarbij er minder verkeershinder zou zijn, was er echter een vrij diepe gevaarlijke bocht opgen...

De brug zou oorspronkelijk 15 tot 20 meter stroomopwaarts richting Wevelgem komen. Dit werd in november 2017 zo voorgesteld. Men hoopte tegen eind 2019 het dossier rond te krijgen om te kunnen starten met de werken. "In het eerste plan waarbij er minder verkeershinder zou zijn, was er echter een vrij diepe gevaarlijke bocht opgenomen", aldus Hélène Vermeulen, communicatieverantwoordelijke bij De Vlaamse Waterweg. "Er werd uiteindelijk toch voor gekozen om de nieuwe brug op de huidige locatie van de brug te plaatsen.""Vorige week werden op een infovergadering voor enkele inwoners over de plannen voor de Driekerkenstraat ook de plannen voor de nieuwe brug besproken. Het ontwerp van de brug zelf is niet veranderd: het wordt een brug gelijkend op de brug over de Leie in Olsene en sluit nauw aan bij het beeld van de Leiebruggen in het algemeen", vertelt Hélène. "Door de scherpe bocht weg te werken en de brug op dezelfde plaats te voorzien als de huidige maken we een veiliger tracé. Het leek beter de werken van de brug te laten samenvallen met de werken in de Driekerkenstraat, die toch een tijdje gedeeltelijk zou afgesloten zijn. Met deze veiligere brug kunnen we een betere doorstroming van het verkeer garanderen. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en ze worden goed afgescheiden van het wegverkeer."Hélène vertelt nog dat de timing van de werken aan de brug voorzien wordt op 1,5 jaar. "Zonder onvoorziene omstandigheden zullen de werken starten in 2020 of begin 2021. Het gemotoriseerd verkeer zal gedurende de werken omgeleid worden maar er wordt tijdens de werken wel een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug voorzien." (EDB)