De brug zou oorspronkelijk 15 tot 20 meter stroomopwaarts richting Wevelgem komen. Dit werd in november 2017 zo voorgesteld. Men hoopte tegen eind 2019 het dossier rond te krijgen om te kunnen starten met de werken. "In het eerste plan waarbij er minder verkeershinder zou zijn, was er echter een vrij diepe gevaarlijke bocht opgen...