Dit kwam er op vraag van vier scholen die er in de buurt gevestigd zijn. Enkele jaren g...

Dit kwam er op vraag van vier scholen die er in de buurt gevestigd zijn. Enkele jaren geleden werd dit al aangevraagd, maar toen werd dit geweigerd omdat de schoolomgeving in een zone 30 ligt. Er werden toen wel twee fluo borden geplaatst, maar de situatie bleef onveilig. In juni heeft het gemeentebestuur dan toch beslist om een zebrapad aan te leggen, wat moet leiden tot het verhogen van de verkeersveiligheid van de omgeving.(EF)