Nieuw plan openbaar vervoer in de Westhoek goed nieuws voor Zonnebeke

Schepen Koen Meersseman en Geluveldnaars Annelies Vancoillie, Thijs D'Alleine en Philippe Rassalle bij de nieuwe bushalte in Geluveld. (foto ZB)
Redactie KW

Het nieuwe plan voor openbaar vervoer in de Westhoek lijkt gunstig voor Zonnebeke. Twee extra busritten zorgen voor een betere toegankelijkheid van Beselare én er komen zes zogenaamde mobipunten in de regio. Schepen van Mobiliteit Koen Meersseman licht het plan toe.

Het nieuwe plan voor de vervoersregio Westhoek zou van start gaan in december 2021. “Om die periode te overbruggen hebben we een akkoord gesloten voor een tussenoplossing”, stelt Koen Meersseman. “In Beselare zijn er enkel ritten voor de schoolgaande jeugd, dus enkel op schooldagen. Deze beperken zich tot een paar ritten ‘s morgens en ‘s namiddags, rond schooltijd. Er zijn verder geen ritten tijdens de schoolvakanties, weekends of op andere tijdstippen overdag. Met de nu gesloten overeenkomst proberen we Beselare meer te ontsluiten. Er werd met De Lijn een overeenkomst afgesloten waarbij er iedere weekdag vanaf de halte Beselare Kerk om 9:49 uur en om 13:49 uur twee bijkomende ritten naar Ieper komen. Deze dragen bij aan de verhoogde mobiliteit voor de inwoners van Beselare maar ook voor de inwoners van Geluveld, waar een nieuwe halte komt op het marktplein. De kostprijs wordt geraamd op 25.000 euro per jaar. We hopen dat de nieuwe lijn kan starten in september 2020,” aldus Meersseman.

Nieuw vervoersplan

Er werd deze week een politiek akkoord bereikt tijdens de vervoersregioraad. Volgende maand zal het volledige plan tijdens de raad worden voorgesteld. Dit plan zal pas in uitvoering gaan na akkoord van alle gemeenteraden en van start gaan eind 2021 of begin 2022. De prioriteiten van Zonnebeke waren: een betere aansluiting van deelgemeente Beselare op het netwerk, het behoud van de basisvoorzieningen voor deelgemeente Zandvoorde en een versterking van de lijnen Menen-Ieper en Roeselare-Ieper. “Ik ben alvast enthousiast”, vervolgt schepen Koen Meersseman.

“Hopelijk na de zomervakantie finale goedkeuring”

“De lijn Roeselare-Ieper zal worden versterkt. Deze zal een belangrijke lijn worden in de Westhoek, met iedere weekdag en op zaterdag elke 30 minuten een verbinding. Op zondag zal er ieder uur een verbinding zijn.” Er was eerst ook sprake van het verdwijnen van de buslijn in Zandvoorde vanuit Komen naar Ieper. “Gelukkig slaagden we erin deze functionele lijn te behouden voor de schoolgaande jeugd. De lijn Menen-Ieper zal ook worden versterkt en zal van maandag tot en met zaterdag ieder uur een verbinding hebben. In dit nieuwe scenario zal Beselare worden meegenomen en komt er dus ieder uur een bus, ook op zaterdag. Op zondag zal er elke twee uur een bus komen. De lijn zal via de Esso naar Beselare rijden om vervolgens via de Kasteelstraat terug in Geluveld richting Ieper te draaien.”

Mobipunten

In het nieuwe plan verdwijnt echter wel de belbus. “Daarom zullen er 6 centrale mobipunten worden uitgewerkt, gebaseerd op de concentratie van inwoners. Iedere dorpskern krijgt een mobipunt, plus eentje voor de Nonnebossen. Mensen met een specifieke vervoerswens, die niet in te vullen is via het kernnet of aanvullend net, kunnen bellen naar de vervoerscentrale. Deze zal dan een taxi, bus of andere vervoersdienst inschakelen om de gebruiker naar een ander mobipunt te brengen of naar een halte van het kernnet”, legt de schepen uit.

“Een mobipunt is een centraal punt waar een buslijn langskomt, maar waar ook een fietsenstalling, een fietsherstelpunt en eventueel een deelwagen of deelfiets kan komen. Daarom werd er ook een enquête rond autodelen in onze gemeente opgestart.

Er is nog een belangrijk derde verhaal voor doelgroepenvervoer, zoals voor mindervaliden. Het zal ook mogelijk zijn om mensen thuis op te halen en ergens heen te brengen. Op deze manier zou in combinatie met de mobipunten en het versterkt netwerk de belbus vervangen worden.”

Realisatie

“Er zijn een tiental overlegmomenten geweest met ambtenaren en politieke vertegenwoordigers. Er werd vanuit de vervoersregioraad Westhoek veel energie gestoken in overleg met de gemeenten. Er werd een politieke goedkeuring gegeven die nu via de gemeenteraden bekrachtigd moet worden. Indien dit in alle gemeenten goed verloopt, hoop ik dat we na de vakantie een finale goedkeuring krijgen”, besluit de schepen. (NVZ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.