Het nieuwe parkeerplan zal ingaan op 1 januari 2021. "We willen de aanwezige parkeermogelijkheden in ons centrum zo efficiënt mogelijk gebruiken", zegt Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). "Doelstelling is de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van onze binnenstad te optimaliseren, zowel voor de bewoners, bezoekers maar ook voor wie hier werkt of onderneemt."
...

Het nieuwe parkeerplan zal ingaan op 1 januari 2021. "We willen de aanwezige parkeermogelijkheden in ons centrum zo efficiënt mogelijk gebruiken", zegt Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). "Doelstelling is de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van onze binnenstad te optimaliseren, zowel voor de bewoners, bezoekers maar ook voor wie hier werkt of onderneemt." Aan de rand van het Ieperse commerciële centrum bevinden zich tal van woonstraten die op vandaag een hoge bezettingsgraad van parkeerplaatsen kennen. "In 22 van de 60 straten in de blauwe zone is de parkeerdruk zelfs hoger dan 90%. Die overbezetting leidt al jaren tot ongenoegen bij de bewoners en ongewenst zoekverkeer", aldus de burgemeester. "De blauwe zone is er in de eerste plaats voor de bewoners en hun bezoekers. Met diverse parkeermaatregelen willen we de parkeerdruk in de blauwe zone verlagen. Een van de wijzigingen is om, zoals in heel wat andere steden, de maximale beperkte parkeerduur in de blauwe zone terug te brengen van 3 uur naar 2 uur. Op die manier ontmoedigen we misbruik door langparkeerders en bieden we meer vrije parkeerplaatsen: goed voor de circulatie én voor de Ieperlingen met een bewonerskaart. We voegen ook de twee bewonerszones rond de Rijselstraat samen tot één grotere zone. Zo nemen we een pak frustratie weg bij de houders van een bewonerskaart die die éne vrije plaats in de buurt niet kunnen innemen omdat ze net in een andere zone valt."De gratis randparkings blijven bestaan maar het stadsbestuur wil ook een aanbod betalend langparkeren voorzien nabij het centrum. "Voor wie langer wil parkeren, denk onder meer aan wie shoppen en lunchen combineert, wie minder mobiel is, maar ook voor werknemers en ondernemers, introduceren we het 'pleinparkeren'", zegt Talpe. "Strategische locaties nabij het stadshart waar men zonder tijdslimiet kan parkeren aan een democratisch prijs. De eerste twee uur zijn gratis, een volledige dag 2 euro. Voor langere tijd gratis parkeren blijft ook mogelijk aan de rand van de stad." Nieuw in de binnenstad wordt de installatie van shop&go. Meer dan 70 parkeerplaatsen worden omgevormd en voorzien van een sensor. Op die plaatsen kan men 30 minuten gratis parkeren en hoeft men ook geen ticket te nemen. De sensor zal parkeerwachters waarschuwen wanneer een wagen de parkeertijd overschrijdt. "Dit zal de circulatie in de binnenstad en de bereikbaarheid van de winkels verhogen. We kiezen voor locaties dichtbij handelszaken. Shop&go is ideaal voor wie snel een boodschap wil doen of iets moet afhalen, maar ook voor laden en lossen", aldus burgemeester Emmily Talpe. De retributie op inbreuken wordt verhoogd van 20 euro naar 25 euro. Wat betreft de betalende zone blijven de tarieven gelijk, met uitzondering van de prijs voor het tweede uur dat met 0,50 euro wordt verhoogd. "Tarieven werken sturend en daarom wordt geopteerd voor een getrapte prijs: 1 euro voor 0 tot 1uur, 1,5 euro voor 1 tot 2 uur en 2 euro voor 2 tot 3 uur. Het eenmalige parkeerticket om 30 minuten gratis te parkeren blijft behouden en op de shop&go-plaatsen kan men voortaan meermaals per dag 30 minuten gratis staan. Daarenboven worden 88 parkeerplaatsen van betalend omgevormd naar gratis blauwe zone.""Verder trekt het stadsbestuur ook de kaart van vereenvoudiging: de gratis digitale bewonerskaarten worden vanaf nu automatisch verlengd voor wie aan de voorwaarden voldoet, bewoners hoeven die dus niet langer jaarlijks zelf te vernieuwen", vervolgt Talpe.Op de gemeenteraad zei Peter De Groote (CD&V) dat zijn partij zich kan vinden in het optimaliseren van de bewonerszones met een beperkte uitbreiding en het herverdelen van 3 naar 2 zones in de binnenstad. Ook achter het invoeren van shop&go-parkeerplaatsen gedurende 30 minuten kan de we ons scharen. Het promoten van kortparkeren gebeurde trouwens al door het vorige stadsbestuur, we staan dan ook volledig achter een verdere uitwerking hiervan."Toch heeft de partij enkele bedenkingen. "Het nieuwe parkeerbeleid lag voor op de gemeenteraad zonder dat er met nog maar een woord gerept wordt over een geïntegreerd mobiliteitsplan voor onze stad, nochtans één van de beloftes van de meerderheid om dit tegen eind 2020 klaar te hebben. Een parkeerbeleid kan volgens ons ook nooit los gezien worden van het verkeersbeleid in de stad", sneerde Peter De Groote. "Ook over randparkings en fiets- en motorstallingen staat niets in het nieuwe parkeerplan. Een gemiste kans als je bedenkt dat er steeds meer mensen de fiets nemen en dat er 1.000 parkeerplaatsen op de randparkings zijn. De stad wil het bovendien opnieuw mogelijk maken om een ganse dag in de binnenstad te parkeren. Ik vind dit vreemd als je bedenkt dat er volgens de meerderheid al te weinig parkeerplaatsen zijn in de binnenstad." CD&V gaat ook niet akkoord met de verdubbeling van de bijdrage voor de aannemerskaarten van 100 euro naar 200 euro. "We begrijpen niet goed waarom dit ingevoerd wordt, terwijl burgemeester Talpe vroeger zelfs pleitte dat dit gratis zou moeten zijn", zegt De Groote. "Ook de prijs om te parkeren in de binnenstad vanaf het tweede uur verhoogt met 50% en dat stoot ons tegen de borst. Na het verhogen van de tarieven voor het zwembad en sportzalen en de prijsstijgingen voor de Ieperse ontmoetingszalen, verhogen nu ook de parkeertarieven, zo zal de stad de 700.000 euro die ze genereus schonk aan coronabonnen heel snel terugwinnen."Ten slotte deed Peter De Groote zelf nog een voorstel voor een betere parkeerrotatie in de winkelstraten. "Dit kan volgens ons door de maximale parkeerduur langs de winkelassen in de binnenstad terug te brengen naar twee uur", aldus Peter de Groote.CD&V vond geen gehoor en stemde dan ook tegen. Ook de andere oppositiepartijen Groen en Ieper2030 keurden het nieuwe parkeerplan niet goed. Nancy Six (Ieper2030) hekelde de stijging van de tarieven vanaf het tweede uur en de verdubbeling van de prijs voor de aannemerskaart. Jordy Sabels (Groen) vond het vreemd en zorgwekkend dat er een parkeerplan komt voor het mobiliteitsplan. "We vrezen dat dit toch een signaal is dat er in dat mobiliteitsplan meer ruimte aan de auto gegeven wordt", aldus Sabels.In haar repliek benadrukte burgemeester Talpe dat de shop&go-plaatsen voor veel rotatie zullen zorgen. "44% van de tickets die uit de automaten gehaald worden zijn voor de gratis 30 minuten. Die 70 shop&go-plaatsen zullen dus een grote impact hebben op de rotatie. In onze communicatie over het nieuwe parkeerplan zullen we uiteraard wel de randparkings vermelden, maar in een parkeerreglement hoeft dat niet. Het mobiliteitsplan is een kader waar we vele jaren mee aan de slag willen kunnen. Daarom willen we vermijden dat we punctuele zaken in opnemen. De beslissing over de aannemerskaart kadert in een eerdere beslissing over het retributiereglement betreffende de inname van het openbaar domein. Aannemers kunnen ook opteren voor een aannemerskaart voor één maand voor 45 euro. Er waren wel degelijk veel misbruiken. Aannemerskaarten worden gekopieerd of in gewone voertuigen geplaatst van mensen die gewoon boodschappen doen." De burgemeester benadrukt dat het stadsbestuur plant om de Ieperlingen en bezoekers tijdig te informeren. "Er volgt dit najaar een uitgebreide communicatie naar de bewoners toe, onder meer met een overzichtelijke folder. De nieuwe situatie komt ook gedetailleerd op de website en in de volgende editie van ons stadsmagazine. De impact van de wijzigingen zullen we uiteraard monitoren, evalueren en bijsturen waar nodig", besluit burgemeester Talpe. (TOGH)