Meer veiligheid voor de zwakke weggebruiker en een toereikend parkeerbeleid: dat zijn de belangrijkste doelstellingen die het gemeentebestuur in zijn globaal mobiliteitsplan vervat wil hebben. En dat is eraan te zien, want momenteel gebeuren er nu al op heel wat plaatsen in de verschillende deelgemeenten ingrijpende infrastructuurwerken. Dat is onder meer zo met de aanleg van nieuwe wegenis en dito fietspaden in Sint-Pieterskapelle, Schore en Mannekensvere. Ook de dorpskern van deelgemeente Slijpe kreeg een dergelijke make-over.
...

Meer veiligheid voor de zwakke weggebruiker en een toereikend parkeerbeleid: dat zijn de belangrijkste doelstellingen die het gemeentebestuur in zijn globaal mobiliteitsplan vervat wil hebben. En dat is eraan te zien, want momenteel gebeuren er nu al op heel wat plaatsen in de verschillende deelgemeenten ingrijpende infrastructuurwerken. Dat is onder meer zo met de aanleg van nieuwe wegenis en dito fietspaden in Sint-Pieterskapelle, Schore en Mannekensvere. Ook de dorpskern van deelgemeente Slijpe kreeg een dergelijke make-over. "Deze werken passen inderdaad allemaal in onze visie voor een veiliger verkeer", legt bevoegd schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker) uit. "Maar binnen het realiseren van het mobiliteitsplan is nog heel wat werk aan de winkel. Waar er geen plaats is voor een volwaardig fietspad komen er fietssuggestiestroken die oplichten als het donker wordt. De verbindingsweg tussen Leffinge en Slijpe is niets minder dan een verschrikking, een onvervalste snelweg. Daar start binnen een paar weken de volledige heraanleg, met fietspaden en ter hoogte van sporthal Barloke een compleet nieuwe parkeerplaats. We zullen op tal van locaties op ons grondgebied palen zetten met een reparatieset voor fietsers eraan. Op de talrijke kleine landbouwwegen komen er in de bochten zware betonblokken die moeten vermijden dat zware landbouwmachines en vrachtwagen die kapotrijden en het zo heel gevaarlijk maken voor de fietser. Dat is trouwens een primeur. Het gemeentebestuur investeert daarvoor 800.000 euro. Voor 2020 stelt de technische dienst een prioriteitenlijst van meest dringende straten op. Na een gedetailleerde aanbesteding wordt een centrale aannemer aangesteld die deze straten binnen het budget moet aanpakken."Een van de gevaarlijkste verbindingen blijft de Spermaliestraat tussen Driewegen en het centrum van Middelkerke. "Daar komen binnen afzienbare tijd afgescheiden fietspaden, en waar dat niet kan, verlichte suggestiestroken", gaat de schepen verder. "Een nieuwe verbinding tussen de autosnelweg en het centrum van Middelkerke is nog lang niet voor vandaag, maar het plaatsen van twee draaibruggen over de vaart is een van de opties. Niet alleen ter hoogte van de scholen, maar ook in de zijstraten ervan komen zebrapaden. In de Leopoldlaan op de badplaats komt er blauwe grondverlichting op de trambedding, niet enkel voor de sfeer, maar ook voor de veiligheid." Het mobiliteitsplan bevat ook enkele maatregelen die het parkeren moeten efficiënter maken. "We hebbend daarbij beroep gedaan op een deskundig bureau dat de bezetting op het hele grondgebied van de gemeente is komen meten", licht Van Muysewinkel toe. "Parkeren in het centrum van Middelkerke en in Westende-Bad zal duurder worden. Het kan niet dat mensen er hun wagen dagenlang parkeren. We zullen wel voorzien in shop & go-zones. Het tarief op openbare parkings zoals in de Badenlaan, op het Marktplein, aan de IJzerlaan of op het Oudstrijdersplein wordt heel democratisch of zelfs gratis. En wie zich na 10 uur nog zonder geldige reden met een voertuig op de dijk waagt, zal daarvoor zonder uitzondering flink beboet worden. Daar zullen ANPR-camera's voor zorgen." (DVL)