Nieuw mobiliteitsplan ‘Bereikbaar Oostende’ stuit op verdeelde meningen

Met het nieuwe verkeersplan wil Oostende nog meer sfeer in het historische stadscentrum © PM
Hannes Hosten

Op 8 juni lanceert Oostende een nieuw verkeersplan voor het stadscentrum. Dat wordt in vier zones verdeeld. Autoverkeer dat van de ene naar de andere zone wil, moet de grotere verkeersassen rond de stadskern nemen: Visserskaai, Vindictivelaan, Leopold II-laan en Van Iseghemlaan. Er komen meer wandel- en fietsstraten en de rijrichting in straten met eenrichtingsverkeer wordt her en der veranderd. Bedoeling is om onnodig zoekverkeer uit het centrum te weren, maar de stad wel bereikbaar te houden.

De bereikbaarheid van Oostende en de veiligheid van de Oostendenaars en de vele bezoekers van onze stad, zijn prioriteiten voor dit stadsbestuur. Om beide te garanderen is samen met extern mobiliteitsbureau Scelta een nieuw plan opgesteld voor het historisch centrum van de stad, dat ingaat op 8 juni 2023”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Mobiliteit. “We willen met dit plan de unieke sfeer en de bereikbaarheid van onze binnenstad versterken.“

“‘Bereikbaar Oostende’ komt tegemoet aan de wens van de Oostendenaars om ten volle in te zetten op een bereikbaar en leefbaar stadscentrum”, luidt het. “De maatregelen vloeien dan ook voort uit het participatietraject dat eraan voorafging. Tijdens dit traject werd de bereikbaarheid pertinent naar voren geschoven door zowel de bewoners als de handelaars. In de burgerbevraging kwam ook de verkeersveiligheid als bekommernis uit de enquête: heel wat inwoners – bijna 7 op 10 – gaven aan dat minder wagens in het stadscentrum en het beperken van zoekverkeer door toeristen de verkeersveiligheid zou verhogen.”

“Ook de stad deelt deze terechte bezorgdheden en ondernam al heel wat inspanningen voor een vlotte en veilige mobiliteit. De inzet van gerichte parkeergeleiding, het openstellen van de strandparking tijdens de zomermaanden, het verkeer beter toeleiden naar de NMBS-parking Station-Zee… zijn daar enkele voorbeelden van. Ook de aanbestedingsprocedure voor de bouw van de nieuwe stadsparking is in volle opmaak. Deze nieuwe parking, met een parkeercapaciteit van 900 wagens, zal de parkeerdruk in het centrum verlagen in het voordeel van het bewonersparkeren.”

Stad terug aan Oostendenaars

“Als sluitstuk van deze maatregelen wil de stad nu met ‘Bereikbaar Oostende’ het onnodig zoekverkeer definitief een halt toe roepen en de veiligheid vergroten, zonder in te boeten op de bereikbaarheid van ons oude stadscentrum”, zo stelt het stadsbestuur. “De maatregelen moeten het gedeeld gebruik van de infrastructuur door voetgangers, fietsers en automobilisten verbeteren. En ervoor zorgen dat iedereen die in het stadscentrum moet zijn, er ook vlot geraakt. Denk maar aan de vele shoppers, restaurantbezoekers, zorgverstrekkers, leveranciers, kortparkeerders, aannemers, én niet in het minst: de bewoners van het centrum.”

Ook in dit stuk Wittenonnenstraat zal je vanaf 8 juni niet meer per auto kunnen komen.
Ook in dit stuk Wittenonnenstraat zal je vanaf 8 juni niet meer per auto kunnen komen. © PETER MAENHOUDT

Schepen Natacha Waldmann (Groen): “Met deze nieuwe maatregelen realiseren we een belangrijk punt uit ons bestuursakkoord. Na het invoeren van een pak fietsstraten, een fietszone in het centrum, de zone 30 en onze verkeersveilige schoolomgevingen, geven we met ‘Bereikbaar Oostende’ de stad opnieuw een stukje terug aan de Oostendenaars.”

Twee assen, vier zones

Twee grote assen delen het historisch centrum in vier delen. De eerste, bestaande as (van de Kapellestraat en de Vlaanderenstraat) is vandaag al een voetgangerszone. Een tweede belangrijke as wordt deze van De Grote Post en het Leopoldpark naar de Visserskaai en het veer naar Oosteroever via de Wittenonnenstraat en de Dwarsstraat. Ook die as is grotendeels al voetgangerszone. Na de invoering van dit plan wordt deze as volledig voetgangerszone. Zo worden er vier zones gecreëerd, die samen het stadscentrum vormen. In elk van die zones ligt de focus op een leefbare en bereikbare omgeving. Wie met de auto van de ene zone naar de andere zone wil, kan dat via de Leopold II-laan, de Van Iseghemlaan, de Visserskaai of de Vindictivelaan.

Het gemotoriseerd verkeer zal echter niet meer dwars doorheen het historisch centrum rijden. Voetgangers en fietsers kunnen dat uiteraard wel. Schepen Bart Plasschaert (CD&V): “De afstand van de Visserskaai naar de Leopold II-laan bedraagt 650 meter en de afstand tussen de Vindictivelaan en de Van Iseghemlaan 700 meter. Alle bestemmingen binnen dit gebied liggen dus erg dicht bij elkaar. De binnenstad is omgeven door centrum- en randparkings. Vanaf de centrumparkings ben je nooit verder dan 500 meter van je bestemming in de historische kern verwijderd.”

Betere bereikbaarheid

Op welke manier je ook naar de binnenstad komt, de bereikbaarheid en de mogelijkheid tot parkeren én laden en lossen blijven we garanderen. “Door deze maatregelen vermijden we onnodig zoekverkeer én raakt iedereen sneller op zijn bestemming in het stadscentrum. De ruimte die vrijkomt in de binnenstad, zal een nieuwe invulling krijgen. Zo komen er nieuwe fietsenstallingen, zitbanken, en kindgerichte belevingshoeken. Oostende centrum wordt zo ook nog een stuk aangenamer voor wie er woont, werkt, verblijft, naar school gaat, op bezoek komt, of komt winkelen”, aldus schepen Björn Anseeuw.

Wie met de auto naar het stadscentrum rijdt of dat centrum wil verlaten, zal in een aantal gevallen zijn reisweg beperkt moeten aanpassen. In een aantal straten wordt de rijrichting aangepast. Door zoekverkeer te beperken, zullen bezoekers ook vlotter bij onze handelszaken geraken. De handelszaken in het centrum blijven te voet en met de fiets bereikbaar, én buiten de voetgangerszones ook overal met de auto. Leveranciers kunnen op elke locatie blijven leveren binnen de venstertijden die vandaag al gelden.

Doorgangsvergunning

Ben je eigenaar of huurder van een garage of privé parkeerplaats/staanplaats binnen de voetgangerszone? Dan heb je een doorgangsvergunning nodig. De vergunning kan gevraagd worden voor twee jaar en kan voor twee nummerplaten per private garageparkeerplaats. Ook wie buiten de venstertijden uitzonderlijk met de wagen in een voetgangerszone moet zijn, kan makkelijk een vergunning aanvragen via www.oostende.be/doorgangsvergunning.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) besluit: “Met dit plan zorgen we voor een leefbaar, bereikbaar en veilig centrum van onze stad. We voeren hiermee ons bestuursakkoord uit en komen tegemoet aan de vragen van de Oostendenaars om zoekverkeer van toeristen zo veel mogelijk uit het historisch centrum te weren. Uiteraard zullen we het plan eind dit jaar evalueren.”

Gedetailleerde plannen en meer info per doelgroep vind je viawww.oostende.be/bereikbaaroostende.

Marc Horrix, woordvoerder van de werkgroep Fietseling: “In de lijn van ons pleidooi.”
Marc Horrix, woordvoerder van de werkgroep Fietseling: “In de lijn van ons pleidooi.” © Peter MAENHOUDT

Werkgroep Fietseling: “Alleen maar positief voor zwakke weggebruiker”

De werkgroep Fietseling juicht het nieuwe verkeersplan voor het stadscentrum toe. “Dit beantwoordt aan het pleidooi dat wij al jaren houden”, zegt woordvoerder Marc Horrix. “Dit is positief voor de zwakke weggebruikers. Oostende volgt hiermee de inzichten van tal van steden in binnen- en buitenland.”

“Uit ervaringen in andere steden weten we ook dat het draagvlak voor dit soort ingrepen groeit na de invoering ervan. In het begin is er weerstand. Iets nieuws wekt ongenoegen op. Maar na verloop van tijd beginnen mensen er toch de positieve gevolgen van te zien”, aldus Marc Horrix, die verwacht dat het in Oostende niet anders zal zijn. “Belangrijk is ook dat de bewoners en handelaars werden betrokken in een participatief project. Dat is een waarborg om de invoering positief te laten verlopen. Ook enkele leden van onze werkgroep namen deel aan het participatieproject, al wisten we niet wat het concrete resultaat ging worden. Maar het ligt in de lijn van wat wij zeggen.”

“Wij vinden het wel belangrijk dat de infrastructuur nu volgt. Onder meer de Ooststraat, Schippersstraat, Sint-Franciscusstraat, Sint-Paulusstraat… liggen er in lamentabele toestand bij. Heel wat voetpaden zijn de naam niet waardig”, sakkert Marc. “Verder vragen wij ook voldoende en veilige fietsstallingen. Een centrum is maar aantrekkelijk voor fietsers als ze er hun fiets veilig kunnen achterlaten. Wij vinden ook nog altijd dat de Van Iseghemlaan niet geschikt is als fietsstraat. De inrichting ervan roept het ongenoegen van de wagens op. Een kleine groep autobestuurders ziet fietsstraten als ‘autootje pesten’ en respecteert de maatregelen niet. Maar in de Van Iseghemlaan wordt dat toch voor een stuk uitgelokt door de stad.”

Pieter Vlaeminck voor zijn traiteurszaak Piemonte in de Sint-Sebastiaanstraat.
Pieter Vlaeminck voor zijn traiteurszaak Piemonte in de Sint-Sebastiaanstraat. © PETER MAENHOUDT

Pieter Vlaeminck (traiteurszaak Piemonte): “Leven zij op een andere planeet?”

“Tuurlijk zijn wij hier niet gelukkig mee”, zegt Pieter Vlaeminck (29), die drie jaar geleden met zijn vriendin Florence de Italiaanse traiteurszaak Piemonte overname van zijn ouders. De zaak bevindt zich in de Sint-Sebastiaanstraat, die straks wandel- en fietszone wordt. “We hebben onze winkel nog maar helemaal gerenoveerd. Eerlijk, als ik dit had geweten, hadden we dat niet gedaan. Het is bang afwachten.”

“Wij hebben hier niet alleen onze zaak, maar wonen hier ook. Met de heraanleg van de Lijnbaanstraat verloren we daar al de parking achter de hoek en dat hebben we duidelijk gevoeld. En nu zal je ook nog eens niet meer tot bij de zaak kunnen rijden met de auto. In mijn ogen is er niet echt druk autoverkeer in Oostende. Op warme zomerdagen is het een soep en dat is echt een probleem. Maar op een gewone weekdag? Klanten rijden hier meestal probleemloos tot voor de deur. Hier wordt een probleem opgelost dat er niet is”, klinkt het.

“Zeker voor klanten die iets komen afhalen, is het een probleem als je de zaak niet met de auto kan bereiken”, gaat Pieter verder. “Ik denk ook aan de babyzaak aan de overkant. Hoe moeten klanten te voet een babybedje of een Maxi-Cosi meenemen? Bij ons is dat ook het geval als mensen schotels voor grote groepen komen afhalen voor een feest. Moeten we hen nu zeggen dat dat enkel kan voor 10 uur of na 19 uur? Dat zal gepasseerd zijn, hé. Wij zullen zeker klanten verliezen. Onlangs nog lanceerden we een poll op sociale media met de vraag hoe onze klanten de zaak bereiken. 40 procent zegt met de auto te komen”, gaat Pieter verder.

“Al die wandelstraten, dat klinkt leuk en cultureel, maar eigenlijk is dat toch niet nodig?”, klaagt Pieter. “In Gent, Brussel of Antwerpen misschien, maar in Oostende? Ze spreken hier altijd van het ‘historisch centrum’, maar zeg nu zelf: dat hebben wij toch niet? Het is volslagen absurd. Maar we moeten ermee leren leven zeker? Die politici doen toch wat ze willen. Ik denk soms dat ze op een andere planeet leven. Mensen zijn gemakzuchtig en willen zo dicht mogelijk voor de deur parkeren. Wie zal ondergronds gaan parkeren om enkele honderden meter verder een lasagne te kopen?”

John Crombez.
John Crombez. © PETER MAENHOUDT

John Crombez (Vooruit): “Veel vragen rond bereikbaarheid”

Volgens Vooruit-kopman John Crombez zijn er nog veel vraagtekens bij het nieuwe verkeersplan. “Onze eerste indruk is positief”, zegt hij. “Meer ruimte voor wandelaars en fietsers, meer verkeersluwte. Maar over de manier waarop dat gebeurt en de gevolgen ervan voor bewoners en handelaars zijn er toch nog veel vragen.”

“Voor mensen die in de zone werken, wonen of een handelszaak uitbaten, vrezen we de onbereikbaarheid”, aldus Crombez. “De bedoeling van dit plan is om het zoekverkeer te weren, maar er zal evenveel zoekverkeer zijn, maar in minder straten. Daardoor zal het drukker worden in straten die geen fiets- en wandelzone zijn.”

“Het stadsbestuur zal wel goede bedoelingen hebben, maar zoals wel meer het geval is, komt dit plots uit de lucht vallen. Ze hebben een idee en dat wordt zomaar – boef – geïmplementeerd. Zonder het door te praten met wie er belang bij heeft.”

“Hoe wij het dan zouden aanpakken? Tijdens onze huisbezoeken presenteren wij aan de mensen de volgende voorstellen: eenrichtingsverkeer op de Vindictivelaan, de Visserskaai, de Van Iseghemlaan en de Leopold II-laan, zodat autobestuurders niet meer kunnen draaien en terugkeren om een parkeerplaats te zoeken. Dat eenrichtingsverkeer komt ook de fietsstraten ten goede. De Van Iseghemlaan fietsstraat? Nu is dat enkel wat verf op straat. Met eenrichtingsverkeer zou dat een fantastische fietsstraat zijn.”

“Om het zoekverkeer te verminderen, willen we nog meer de auto’s toeleiden naar de parkings en op de allerdrukste momenten van het jaar – de warmste zomerdagen – het stadscentrum afsluiten voor autoverkeer, parkings voorzien buiten de stad en mensen met frequente pendelbussen brengen waar ze moeten zijn.”

Vooruit heeft ook kritiek op de lancering van het mobiliteitsplan per persbericht woensdagnamiddag. “Te laat om er nog vragen over te stellen op de gemeenteraad van maandag laatst”, foetert John Crombez. “Dit moet niet meer worden goedgekeurd op de gemeenteraad, maar door deze timing kunnen wij er ook pas eind juni vragen over stellen. Maar dat was ook de werkwijze bij de invoering van de zone 30 en de fietsstraten. Zo ben je de Oostendenaars kwijt voor je eraan begint.”

Filip De Ceulaer
Filip De Ceulaer © PETER MAENHOUDT

Filip De Ceulaer (karaokebar Filip’s Place): “Borden alleen zullen niet volstaan”

Filip De Ceulaer van karaokebar Filip’s Place in de Kapucijnenstraat staat achter het nieuwe plan, maar waarschuwt dat borden niet zullen volstaan om straten om te vormen tot een wandel- en fietszone. De Kapucijnenstraat tussen de Langestraat en de Hofstraat is sinds de coronacrisis een ‘terrasstraat’, waar het autoverkeer bij mooi weer moet wijken voor terrassen. Vanaf 8 juni wordt het definitief een fiets- en wandelstraat. “Een goed idee”, vindt Filip, “maar bordjes alleen zullen niet genoeg zijn om dat duidelijk te maken. Als mensen een knap blondje zien, dan kijken ze niet meer naar de borden (lacht). Wij zetten van 15 maart tot eind september de terrassen buiten, maar natuurlijk zit er weinig volk op het terras als het minder goed weer is. Windschermen kunnen onze terrassen afschermen, maar die mogen wij niet plaatsen omdat de hulpdiensten moeten kunnen passeren. In de terrasperiode mogen er geen auto’s meer passeren, maar in de praktijk blijven ze doorrijden. Dat zal ook het geval zijn als dit permanent een wandel- en fietsstraat wordt. Je moet iets permanent kunnen zetten om de straat af te sluiten, zoals de paaltjes op de markten op de marktdagen.”

Domien Van Loock.
Domien Van Loock. © PETER MAENHOUDT

Domien Van Loock (café De Pelikaan): “Het kan alleen maar verbeteren”

Met nieuwjaar nam Domien Van Loock café De Pelikaan op de hoek van de Wittenonnen- en de Aarthertoginnestraat over. De Wittenonnenstraat voor zijn deur is al verkeersvrij, maar nu wordt ook het stuk tussen De Grote Post en de Aartshertoginnestraat toegevoegd aan de wandel- en fietszone. “Een goede zaak”, vindt Domien. “Dat stukje is nu een drukke doorsteek voor wandelaars van de Zeeparking richting Kapellestraat en centrum, maar tegelijk ook een sluipweg voor autoverkeer. Het lijkt me logisch om hier auto’s te weren, want de situatie nu is schrijnend: een wirwar van vrachtwagens, foutparkeerders, wildparkeerders, werfzones… Het kan alleen maar verbeteren. Ik hoop ook dat de omgeving van De Grote Post binnenkort heraangelegd wordt, zoals is aangekondigd in het bestuursakkoord. De wegen zijn nu in een erbarmelijke staat. Nu hebben wij een terras aan de kant van de Wittenonnenstraat, maar het zou leuk zijn mocht het voetpad aan de kant van de Aartshertoginnestraat verbreed worden, zodat we ook daar een terras kunnen voorzien. Ook andere horecazaken in de buurt zouden trouwens baat hebben bij een heraanleg van de omgeving.”

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier