Deze bevraging wordt georganiseerd door de 'vervoersregio Roeselare' waar ook Ardooie deel van uitmaakt. Met...

Deze bevraging wordt georganiseerd door de 'vervoersregio Roeselare' waar ook Ardooie deel van uitmaakt. Met de resultaten hoopt men tot een goed mobiliteitsplan te komen dat gedragen wordt door zo veel mogelijk inwoners.De enquête handelt over het openbaar vervoer, de verkeersveiligheid in het algemeen, maar er zijn ook insteken over de fiscaliteit bij mobiliteit. Het invullen neemt een tiental minuten in beslag. (JM)