https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Na jarenlange lijdensweg eindelijk vergunning voor fietspad Grotestraat

© WK
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

De bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft de omgevingsvergunning goedgekeurd voor het fietspad langs de Grotestraat tussen De Haan en Nieuwmunter. “Een gigantische stap in een dossier dat al meer dan tien jaar aansleept”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele van De Haan.

Het fietspad, dat van De Haan naar Nieuwmunster loopt, werd twee jaar geleden nog aangekaart in het KW-dossier ‘Op het slechte pad’. Aangezien het niet alleen op het grondgebied van De Haan, maar ook een deel op grondgebied Nieuwmunster (Zuienkerke) ligt, was het de deputatie die de vergunning moest afleveren.

“Ik ben blij dat de vergunning er is”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele, bevoegd voor ruimtelijke ordening. “We hebben hier het voorbije jaar zeer hard aan gewerkt en dat levert nu eindelijk resultaat op.”

Openbaar onderzoek

Al in 2011 keurde de auditcommissie het project goed, maar dan begon een jarenlange lijdensweg, tot er vandaag een gunstig advies is van alle betrokken instanties. Een zestal aanpalenden formuleerden bezwaren tijdens het openbaar onderzoek, maar die gingen meestal over toegankelijkheid van hun eigendommen.

“Bij de uitvoering van de werken kan aan de meeste van die bezwaren tegemoetgekomen worden. Met bijna alle eigenaars werd intussen ook een akkoord bereikt over de overdracht van de nodige grond om het fietspad aan te leggen”, zegt burgemeester Vandaele, die daarbij persoonlijk is gaan onderhandelen om enkele hinderpalen weg te nemen.

Duinendecreet

“Een paar eigenaars verklaarden niet te willen verkopen alvorens de vergunning goedgekeurd was. Nu dat gebeurd is, zou ook met die eigenaars een overeenkomst gesloten moeten worden. Als dat niet het geval is, zal de gemeente moeten onteigenen. Maar dat proberen we altijd te vermijden, al is het maar om niet nog meer tijd te verliezen”, klinkt het.

Wat het dossier ook extra ingewikkeld maakte, is dat het gebied voor een deel in Duinendecreet ligt. “Door intens overleg met de Vlaamse overheid, onder meer het Agentschap Natuur en Bos en de provincie, zijn ook die problemen weggewerkt en komt er nu eindelijk schot in een dossier dat al meer dan tien jaar haperde”, aldus nog Vandaele.

Vrijliggend tweerichtingsfietspad

De gemeente De Haan gaf Farys opdracht om het dossier voor te bereiden, maar ook de gemeentelijke diensten zelf staken er al heel wat energie in. Vanwege dat Duinendecreet was het echter de deputatie die de vergunning moest afleveren.

“Het fietspad komt, als je van De Haan richting Nieuwmunster rijdt, aan de rechterkant van de rijweg. Het wordt een vrijliggend tweerichtingsfietspad, met een buffer tussen de weg en het fietspad. “De nodige middelen zijn ingeschreven in ons meerjarenbeleidsplan en er komen ook subsidies van de hogere overheden”, besluit Vandaele.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.