De Maria's Lindestraat in Rumbeke is in enkele maanden tijd uitgegroeid tot een van de meest beruchte wegen van Roeselare en omgeving. Het stadsbestuur plande er in november 2018 een knip, maar na fel protest van de buurtbewoners kwam die er niet. In februari werden de plannen on hold gezet. "We maken eerst werk van een globaal circulatieplan voor Rumbeke", benadrukt schepen van Mobiliteit Griet Coppé (CD&V) nogmaals. "In mei hopen we de externe circulatiemanager en het studiebureau aan te stellen. Eind dit jaar willen we met de resultaten van de studie en de gesprekken met de betrokkenen een nieuw circulatieplan opstellen en dit dan begin 2020 uitrollen."

"Voor alle duidelijkheid: deze ingrepen zijn géén voorafname van dat plan. We gaan gewoon in op de vragen vanuit de buurt om snelheidsremmende maatregelen in te voeren en zo doorgaand verkeer uit de woonzones te weren."

Verkeersveiligheid voorop

De ingrepen lokken hoe dan ook flink wat reacties uit - vooral op sociale media. Daar roept een enkeling zelfs dat Griet Coppé als schepen beter ontslag zou nemen. "Daar wil ik zelfs niet op in gaan", zegt ze. "Voor ons primeert het belang - en in dit geval vooral de verkeersveiligheid - van onze inwoners. We hebben alle buren vorige vrijdag een brief bezorgd waarin alle maatregelen verduidelijkt worden. Stellen dat we dus zonder enige vorm van communicatie gehandeld hebben, is manifest onjuist."

Griet Coppé. © Stefaan Beel

Volgens de schepen gaat het om tijdelijke maatregelen, in afwachting van het toekomstig circulatieplan. "De verkeersborden voor plaatselijk verkeer houden uiteraard in dat bewoners én bezoekers de bewuste straten en woonwijken nog kunnen inrijden. Fietsers mogen nog altijd overal doorrijden."

De Pastoor Slossestraat en Koestraat tussen de Hoogstraat en Pastoor Slossesestraat zijn dan weer uit de woonzone gehaald. "Zo kan het verkeer die wegen gebruiken en zorgen we voor een betere circulatie", vervolgt schepen Coppé.

Buur Bram Verfaillie: "Maak die versmalling vijftig centimeter breder en alle frustratie zal verdwijnen"

Hét grote pijnpunt is echter de veel te smalle wegversmalling in de Maria's Lindestraat. "Ik ben ondertussen zelf ter plaatse geweest om de situatie te bekijken en we zullen die bewuste ingreep aanpassen", klinkt het. "Het is immers niet de bedoeling dat automobilisten er met hun spiegels haperen, maar we blijven wel bij onze intentie om via deze maatregelen de snelheid naar beneden te halen. Dáár is het ons om te doen."

De opmerking dat hulpdiensten de bewuste wegversmalling niet kunnen nemen, weerlegt Griet Coppé. "Zowel politie, brandweer als de medische interventieteams waren vooraf op de hoogte van deze wegversmallingen en zij zien geen enkel probleem. De aanrijroutes zijn gewijzigd en de brandweer kan met sommige wagens al vanop vijftig meter afstand aan de slag gaan. Ik wil trouwens benadrukken dat deze beslissing door het voltallige schepencollege is genomen. Wij werken immers als één team."

Vreemde situatie

Bram Verfaillie, woordvoerder van de buurt rond de Maria's Lindestraat, staat achter de genomen maatregelen, zegt hij. "Die werden vooraf met ons doorgenomen en de stad stuurde ook een brief naar alle buurtbewoners. Maar die ene versmalling is inderdaad veel en veel te smal. Zelfs iemand met een Smart heeft moeite om de hindernis te nemen. Vanuit mijn keuken kijk ik op deze nieuwe verkeerssituatie uit en ik zie mensen echt manoeuvreren om de wegversmalling te passeren. Sommige grotere bestelwagens maakten zelfs al gewoon rechtsomkeer."

"Maak die wegversmalling gewoon vijftig centimeter breder en alle frustratie zal smelten als sneeuw voor de zon. Nu is dit gewoon olie op het vuur en is plots alles weer slecht. Jammer. Aan de ene kant staan voldoende brede wegversmallingen, maar op het meest kritieke punt in onze straat krijgen we dan dit. Vreemd. Hopelijk lokt deze ingreep geen ongeval uit."

De intentie om mee te werken aan het toekomstige circulatieplan blijft overeind staan, geeft Bram Verfaillie nog mee.

© STEFAAN BEEL