Na burgerprotest dienen ook Waregem en Zulte bezwaarschrift in tegen komst van breekwerf

Er is ongerustheid over verhoogde mobiliteit, geluidsoverlast en stofhinder. © LV
Levi Verbauwhede
Levi Verbauwhede Medewerker KW

Het stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van Zulte hebben een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Kruisem in verband met de omgevingsvergunningsaanvraag voor een breekwerf op de site van Grondwerken D’Haene, in de industriezone Zaubeek. Net als de buurtbewoners delen beide besturen de ongerustheid over verhoogde mobiliteit, geluidsoverlast en stofhinder.

In het bezwaarschrift vragen Waregem en Zulte de bevoegde instanties om de aanvraag grondig te onderzoeken. De voorgestelde breekwerf, langs de Meirestraat en de Gentse Heerweg, kan er volgens hen enkel komen indien de hinder voor de buurtbewoners beperkt en aanvaardbaar blijft.

Door die breekwerf zal het vrachtverkeer in de omgeving verhogen, wat extra sluipverkeer met zich mee kan brengen door Waregem en Zulte. “Om conflictsituaties tussen zwakke weggebruikers en zwaar verkeer te vermijden, willen we dat het zwaar verkeer verplicht gebruik moet maken van de wegen door de industriezone in Kruisem, om zo op de snelweg of grotere wegen te geraken”, zegt Waregems burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Daarnaast willen we in de vergunning opgenomen zien dat aan- en afvoer door derden niet mogelijk is voor 8.30 uur.”

Stof- en geluidshinder

Door de bijkomende mobiliteit zal er ook geluidshinder zijn voor de buurtbewoners. Daarom vragen beide besturen dat alle verkeersbewegingen op de site zelf plaatsvinden en niet op de openbare weg. Daarnaast is er in de omgevingsvergunning sprake van ‘een breker’ die 15 dagen per jaar gebruikt zal worden. Om dat beter te handhaven, vragen de besturen om dat als bijzondere voorwaarde op te nemen in de vergunning.

Grond- en Afbraakwerken D’Haene voorziet momenteel muren van 10 meter hoog, maar ook het materiaal wordt tot op die hoogte gestockeerd. “De bevoegde instanties moeten een maximale hoogte vastleggen zodat stofhinder kan voorkomen worden”, zegt burgemeester van Zulte Simon Lagrange (Open Zulte). “Als bijkomende maatregel om stofhinder voor de buurt tot een minimum te beperken, vragen we ook om de grond voldoende te bevochtigen en de openbare weg op geregelde tijdstippen te reinigen.”

Voorwaarden om hinder te beperken

Met deze bezorgdheden vragen het stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van Zulte of het dossier grondig onderzocht kan worden door de bevoegde adviesinstanties en de provincie Oost-Vlaanderen. “Via het opleggen van duidelijke en eenvoudig te handhaven voorwaarden moet de hinder voor de omwonenden tot een minimum beperkt worden”, besluit Vanryckeghem.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.