Toen Annick Lambrecht (SP.A) zelf nog mobiliteitsschepen was in Brugge, ze werd zelfs door haar politieke tegenstanders 'fietsschepen' genoemd omdat zij vooral opkwam voor deze zwakke weggebruikers, was zij zelf een groot voorstander van fietssuggestiestroken op Brugse wegen. "'t Kan verkeren, de statistieken tonen aan dat fietssuggestiestroken een vals veiligheidsgevoel creëren. We moeten dus eerder streven naar meer en bredere fietspaden", zegt Annick Lambrecht.
...

Toen Annick Lambrecht (SP.A) zelf nog mobiliteitsschepen was in Brugge, ze werd zelfs door haar politieke tegenstanders 'fietsschepen' genoemd omdat zij vooral opkwam voor deze zwakke weggebruikers, was zij zelf een groot voorstander van fietssuggestiestroken op Brugse wegen. "'t Kan verkeren, de statistieken tonen aan dat fietssuggestiestroken een vals veiligheidsgevoel creëren. We moeten dus eerder streven naar meer en bredere fietspaden", zegt Annick Lambrecht.Onlangs stelde Annick Lambrecht, die in het Vlaams parlement de commissie mobiliteit volgt, een vraag aan Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) over deze heikele materie. West-Vlaanderen is met 41,2 km aan fietssuggestiestroken op gewestwegen de koploper. Ter vergelijking: in Vlaams Brabant en Limburg zijn er respectievelijk slechts 8,1 en 8,6 km aan fietssuggestiestroken.Inzake ongevallen op fietssuggestiestroken voert onze provincie gelukkig de lijst niet aan, ondanks 78 incidenten. Antwerpen en Oost-Vlaanderen scoorden nog slechter met 172 en 119 ongevallen. Er viel in West-Vlaanderen jammer genoeg wel één dodelijk slachtoffer te betreuren en zes fietsers raakten zwaargewond. "In totaal vielen er in 2018 vijf doden op fietssuggestiestroken in Vlaanderen. 448 fietsslachtoffers, onder wie 34 zwaar gewonden, roepen vragen op over de onveiligheid van de fietssuggestiestroken", aldus Annick Lambrecht.Na analyse van deze cijfers toont Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters zich geen groot voorstander meer van fietssuggestiestroken: "Ze zijn geen veilig alternatief voor fietspaden. Fietssuggestiestroken zijn een vorm van gemengd verkeer, terwijl bij fietspaden de fietsers duidelijker gescheiden worden van het gemotoriseerd verkeer. Daarom wordt aanbevolen om die stroken enkel aan te brengen bij een snelheidsbeperking van maximaal 50 km/uur of minder. Ze zijn wel een goede maatregel om de overgang tussen aan- of vrijliggende fietspaden en gemengd verkeer op een veilige wijze, met rugdekking, te laten gebeuren. Ze kunnen toegepast worden om de continuïteit in een fietsroutenetwerk te garanderen. Of bij beperkt eenrichtingsverkeer voor fietsers die tegen de rijrichting in rijden."Lydia Peeters heeft bijgevolg in haar toekomstig fietsbeleid geen plannen om meer in te zetten op fietssuggestiestroken: "Ze zijn geen alternatief voor fietspaden in situaties waar gescheiden verkeer wenselijk is en zijn bij gemengd verkeer slechts in een beperkt aantal gevallen een meerwaarde. Bovendien is het een relatief dure maatregel."