Na 37 jaar duidelijkheid: N328 in Kortrijk komt er niet

Redactie KW

In Kortrijk wordt de N328, die genoemd werd als ontbrekende schakel tussen R8 en R36, niet aangelegd. In de plaats wil het stadsbestuur investeren in zowel Heule als Bissegem.

“Dit is een historisch moment”, stelt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Marc Lemaitre (SP.A). “Al sinds 1977 bestaat het dossier van de N328, dat toen opgenomen werd in het gewestplan. Maar vandaag heeft het Kortrijkse stadsbestuur beslist dat die N328 er niet komt. De pro’s voor die verbinden in het noorden van Kortrijk tussen R8 en R36 waren de ontsluiting van verkavelingen, een betere spreiding van het verkeer dat normaal door Heule en Bissegem rijdt én een verbinding tussen R8 en centrum. Maar er waren ook tal van contra’s: er was geen consensus met de hogere overheid over financiering en wegencategorisering, het was onzeker of dit tracé de leefbaarheid van Heule en Bissegem zou verhogen én er zou een hypotheek komen op de woningen en de gronden van het reservatietracé.”

“We willen de Heulenaars en Bissegemnaars niet langer paaien met dit spookdossier”, aldus nog Lemaitre. “Dat wil enerzijds zeggen dat we niet gaan voor de N328, maar anderzijds andere maatregelen moeten nemen. Voor Bissegem is dit bijvoorbeeld de heraanleg van het kruispunt aan de oude De Kreun, die nog deze zomer kan starten. Verder willen we van Bissegemplaats een zone 30 maken en de schoolomgeving Driekerkenstraat heraanleggen. Voor dat laatste zijn er al plannen, maar wanneer die uitgevoerd worden, is nog onduidelijk. Aan die werken hangt namelijk een heel duur rioleringsdossier.”

Fietsvoorzieningen

Ook in Heule is het stadsbestuur een en ander van plan. “Heuleplaats willen we tegen 2018 aanpakken en we mikken op betere fietsvoorzieningen voor zowel de Oude Ieperseweg als de Meensesteenweg. Die Meensesteenweg moet trouwens aangepakt worden en dat zal eveneens met duur rioleringswerken gepaard gaan.”

Waarom het stadsbestuur plots kan kiezen om de N328 niet aan te leggen, komt door de provincie. “De herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan werd recent goedgekeurd door de provincie en de N328 staat er niet in”, legt schepen van Wonen en Bouwen Wout Maddens (Open VLD) uit. “In 1998 was er trouwens al een herziening van het gewestplan en toen werden delen van de N328 weggelaten.”

27 miljoen euro

De stad bespaart door het niet aanleggen van dit tracé alvast ruim 27 miljoen euro uit. De Vlaamse overheid had weliswaar haar duit in het zakje kunnen doen, maar dan nog had Kortrijk heel wat zelf moeten betalen. Dat is goed nieuws voor de stadskas. Ook veel Kortrijkzanen die langs het tracé wonen, zullen opgelucht adem halen. Velen zagen de afgelopen tientallen jaren een bouwvergunning niet toegekend. “Langs dat tracé staan ook veel huizen zonder garage. Nu bestaat de kans dat er garagewegen kunnen komen”, aldus nog Maddens.

Op het reservatietracé van de N328 wil de stad verder een fietssnelweg aanleggen. “Al zal dit niet voor de eerste jaren zijn”, aldus nog Marc Lemaitre. (AXV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.