Er wordt een aankoppeling gemaakt aan de bestaande persleiding en daarvoor moet het wegdek van de N8 opengebroken worden. "Er zijn vijf dagen...