Deze investering kadert in een proefproject van de Vlaamse overheid, met het oog op een mogelijke bredere uitrol van ledverlichting langs Vlaamse gewestwegen. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in antwoord op zijn parlementaire vraag aan minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA).
...

Deze investering kadert in een proefproject van de Vlaamse overheid, met het oog op een mogelijke bredere uitrol van ledverlichting langs Vlaamse gewestwegen. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in antwoord op zijn parlementaire vraag aan minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA)."Ledverlichting gebruiken in plaats van de klassieke lampen is energiezuinig en kostenbesparend. De investering verdient zichzelf vrij snel terug", zegt Bert Maertens. "Lokale besturen, zoals ook mijn stad Izegem, schakelen steeds vaker over naar ledverlichting langs bijvoorbeeld fiets- en wandelpaden of speelpleinen. Ledverlichting ook langs gewone straten en wegen installeren is vast en zeker de toekomst. Daarom is het goed dat de Vlaamse overheid zelf het voorbeeld geeft, met de omschakeling naar ledverlichting langs gewest- en autosnelwegen." In juni werd een gedeelte van de N34 in De Panne voorzien van 45 ledarmaturen. Binnenkort wordt ook een gedeelte van de verlichting van de N34 in Nieuwpoort omgebouwd naar ledverlichting. Voor beide projecten samen trok het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 180.000 euro uit."De projecten in Nieuwpoort en De Panne zijn eigenlijk proef- of demonstratieprojecten", legt Bert Maertens uit. "Ze passen in de voorbereiding van een nieuw contract voor de wegverlichting langs gewestwegen in Vlaanderen. Hierin zal de mogelijkheid van ledverlichting zeker worden opgenomen. Het contract vangt normaalgezien aan begin 2017."Met het proefproject kunnen de technische vereisten voor het toekomstige bestek worden getoetst en, indien nodig, bijgestuurd. "Zo'n proefproject laat toe het energieverbruik, de levensduur, de betrouwbaarheid, het onderhoud en de terugverdientijd van de investering in kaart te brengen", zo besluit Bert Maertens.