Deze investering kadert in een proefproject van de Vlaamse overheid, met het oog op een mogelijke bredere uitrol van ledverlichting langs Vlaamse gewestwegen. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in antwoord op zijn parlementaire vraag aan minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA).
...