N-VA De Haan maakt uniek werkstuk om slechte wegen aan te pakken: “142 km wegen en voetpaden in kaart”

N-VA-voorzitter Bart Lippens, burgemeester Wilfried Vandaele, Marc Minne en Trui Jonniaux stellen het naslagwerk waarin alle wegen en voetpaden digitaal in kaart werden gebracht: “Geen enkele gemeente beschikt over zo’n uitgebreide en gedetailleerde databank.” (foto WK)
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

De lokale N-VA-afdeling leverde een huzarenstukje: in vijf maanden tijd werd de toestand van alle wegen en voetpaden in de gemeente gedetailleerd in kaart gebracht, al die gegevens werden gedigitaliseerd en in een lijvig databestand gegoten. “Een uniek werkstuk waar we nu beleidsmatig mee aan de slag kunnen”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

De coronarestricties hadden ook voor de leden van de lokale N-VA-afdeling een positieve bijwerking: onder impuls van bestuurslid Marc Minne werd de toestand van de 114 kilometer gemeentewegen en 28 kilometer gewestwegen gedetailleerd in kaart gebracht.

“Wandelen en fietsen in de nabijheid, ook wij hebben het tijdens de eerste lockdown massaal gedaan. En daarbij viel het ons op dat de wegen in onze gemeente niet overal in even goede staat zijn”, steekt hij van wal. Die simpele bevinding leidde tot een ‘masterplan wegenis’; een gedetailleerde databank waar het gemeentebestuur de komende jaren beleidsmatig mee aan de slag kan.

“Het is een gigantisch naslagwerk geworden waarin niet alleen de staat van de wegen, maar ook van alle voetpaden zorgvuldig wordt opgelijst. Putten en barsten, een verzakte borduur; in één muisklik krijg je een handig overzicht met foto’s”, laat Marc Minne zien.

Ook lokaal partijvoorzitter Bart Lippens is overtuigd van het nut. “De huidige bestuursmeerderheid is wat infrastructuurwerken betreft aan een inhaalbeweging bezig. Onze inventaris is een uitstekend hulpmiddel om dat voort te zetten. Uiteraard gaat het hier wel over een langetermijnvisie: het aanpakken van de slechte en middelmatige wegen wordt een werk van jaren”, zegt hij.

Objectief gegeven

De databank is daarom ook ‘dynamisch’: het is de bedoeling dat de gegevens voortdurend geactualiseerd worden. “Bepaalde gemeentewegen werden opgesplitst omdat ze een andere breedte of structuur hebben, of omdat het ene stuk wel en het andere nog niet vernieuwd is”, legt Marc Minne verder uit. Zo werden in totaal 360 straatdelen geïnventariseerd. “Voor elk van die delen werd een gedetailleerde fiche opgemaakt met telkens een bijhorende kleurcode: rood staat voor ‘slecht’, oranje voor ‘middelmatig’, geel voor ‘aanvaardbaar’ en groen voor ‘goed’.”

Ook het riolerings- en elektriciteitsnetwerk werd uitgebreid in kaart gebracht: waar liggen er al gescheiden rioleringsstelsels en waar zijn ze nog gemengd, waar ligt het elektriciteitsnet boven de grond en waar gaat het ondergronds? Zelfs de breedte van de wegen en de materiaalkeuze werden geïnventariseerd.

“Goed om weten, is dat van de 22 kilometer slechte wegen op ons grondgebied meer dan een derde al in de planning zat: Vosseslag en zijstraten, de Grotestraat, een gedeelte van de Nieuwe Steenweg en de Violierenlaan…”

“Het voordeel van deze databank is ook, dat het een objectief gegeven is: de prioriteiten worden zwart op wit aangetoond, wat politieke discussies vermijdt”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. Niet elke gemeente- of gewestweg kan overigens even snel of prioritair worden aangepakt. “Bijvoorbeeld omdat tegelijk met het wegdek ook de riolering vernieuwd moet worden. In dat geval is er eerst overleg met andere substanties nodig en komen er subsidiedossiers aan te pas”, klinkt het.

Prioritair aanpakken

Niettemin waagde het N-VA-bestuur zich toch aan die oefening: per deelgemeente werd een prioritair aan te pakken weg geselecteerd. Voor centrum De Haan is dat bijvoorbeeld de Rodenbachlaan, voor Vlissegem de Kloosterstraat, voor Klemskerke de Sluizestraat en voor Wenduine de Wancourtstraat.

Er werd ook een lijst opgemaakt voor een paar honderd kleinere herstellingen, die door de gemeente in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Het N-VA-bestuur zou daarnaast graag zien dat een aantal landelijke wegen vernieuwd wordt en geeft dan voorrang aan die wegen, die deel uitmaken van een fietsroute of -knooppunt. “Bijvoorbeeld de Sluizestraat en de Kloosterstraat/Bredeweg. Een stevige betonnen boord aan beide kanten met versterkt asfalt ertussen, moet volgens geraadpleegde deskundigen volstaan om niet telkens opnieuw stuk gereden te worden”, aldus nog Marc Minne, die van beroep landmeter is.

Unieke databank

“Hadden we dit door een studiebureau laten uitvoeren, dan waren we daar vele tienduizenden euro’s aan kwijt geweest. Bij mijn weten is dit overigens ook een uniek werkstuk: geen enkele gemeente beschikt over zo’n uitgebreide en gedetailleerde databank”, besluit burgemeester Wilfried Vandaele.

Tot slot nog wat weetjes uit de inventaris: alle deelgemeenten tellen samen 75 kilometer ondergrondse en 39 kilometer bovengrondse elektriciteitsleidingen, die de lokale N-VA zoveel als mogelijk ondergronds wil brengen. Daarnaast beschikt de gemeente ook over 22 kilometer gescheiden en 60 kilometer gemengde rioleringen. Op basis van hoe hoog de riooldeksels liggen in de gemeentewegen, blijkt dat Harendijke het laagst en de Concessie het hoogst gelegen is.

(WK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.