Mogelijke ‘knip’ in Bistierland zorgt voor onvrede bij wijkbewoners

Het mogelijk afsluiten van een gedeelte van Bistierland zorgt voor wrevel bij de wijkbewoners. © DRD
Redactie KW

Er heerst momenteel nogal wat ongerustheid bij de Deerlijkse bewoners van Bistierland omtrent de aanleg van een mobiliteitsknip. Die zou volgens de bewoners veel te drastische gevolgen hebben. In een schrijven aan het schepencollege uitten ze hun ongenoegen en drongen ze aan op alternatieve verkeersveilige maatregelen.

Binnenkort start er een testfase van een verkeersknip op het kruispunt van de Spinetstraat, Bijenetersstraat en Bistierland in Harelbeke en Deerlijk. Die knip heeft als doelstelling om enerzijds de verkeersveiligheid in de wijk Bistierland te bevorderen en anderzijds het verkeer op de hoofdas in de wijk te verminderen. “Wij juichen elk initiatief toe dat voor een veiliger situatie zorgt, maar het leeuwendeel van de wijkbewoners van Deerlijk heeft bezwaar tegen de veel te drastische oplossing”, stellen de bewoners.

“De geplande verkeersknip heeft een grote impact voor de bewoners van Bistierland in het algemeen en de mensen van de Spinetstraat, Contrabasstraat, Klaroenstraat en Luitstraat in het bijzonder. Zo worden de bewoners van de Spinetstraat afgesneden van hun garages die zich in de Klaroenstraat bevinden, aan de andere kant van de knip. De hulpdiensten kunnen hinder en nodeloos tijdverlies ondervinden tijdens noodinterventies, zelfs al wordt de knip aangelegd met wegneembare paaltjes.”

Overleg

“Smalle en rustige straten zoals de Spinetstraat zullen meer en zwaarder verkeer te verduren krijgen. Dergelijke rustige straten, waar de kinderen nog vrij op straat kunnen spelen, waren juist een belangrijke reden om in de wijk te komen wonen. Om Deerlijk te bereiken, zullen de inwoners van de Spinet- en Contrabasstraat straks telkens enkele honderden meters om moeten rijden. De knip zal het probleem enkel verplaatsen en voor extra verkeerslast zorgen in de Paukenstraat, Arendsstraat en Herpelstraat in Harelbeke. Jammer dat de inwoners niet werden bevraagd. We rekenen erop dat de gemeente Deerlijk deze problematiek bekijkt in samenspraak met stad Harelbeke.”

De geplande knip zal het probleem enkel verplaatsen – bewoners Bistierland

De problematiek kwam ook aan bod tijdens de jongste gemeenteraad. “Behalve enkele bewoners is er niemand te vinden voor deze knip”, stelde Dirk Demeurie. “De verkeersveiligheid staat uiteraard centraal maar waarom werden andere verkeersremmende initiatieven zoals een chicane, sluisvorming of snelheidbeperkende bermen nauwelijks bekeken?”

“Bistierland heeft last van sluipverkeer maar het afsluiten van enkele straten straft vooral de bewoners van Bistierland zelf. Wij zijn vragende partij om van de hoofdstraat plaatselijk verkeer te maken, gerichte politiecontroles te doen en verkeersovertreders te verbaliseren”, aldus Filip Terryn (N-VA).

Testfase

“De communicatie over de ingreep in Bistierland is redelijk laat gebeurd naar de gemeente Deerlijk”, repliceerde schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V). “Ik kan enkel benadrukken dat het om een testfase gaat en we zeker de bezwaren van Deerlijkse bewoners zullen bekijken en bespreken. We hebben recent een schrijven ontvangen van de bewoners en hebben dit al gemeld aan stad Harelbeke.”

“Contacten met de bevoegde schepen van Harelbeke leren mij dat de gevraagde knip werd overwogen op vraag van bewoners van de wijk Bistierland waarbij van elke straat iemand aanwezig was op dit overleg in Harelbeke. We nemen eerstdaags contact op met de bewoners om hun bezorgdheden te bespreken. Wat de hulpdiensten betreft, heeft Harelbeke een overleg gehad met de brandweer om die een sleutel te geven om de paaltjes weg te halen. Bij een eventuele definitieve knip zou naar een digitaal systeem worden overgegaan.”

(Rik Devos)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.