Door Jan Steenhoudt
...

Door Jan Steenhoudt De campagne moet de veiligheid van boeren en autobestuurders tijdens de oogstperiode, van september tot december, verhogen. Tijdens die periode komt er immers, door het rooien, veel modder en vuiligheid op het asfalt terecht. Boeren die hun moddersporen na of tijdens het binnenhalen van hun oogst niet verwijderen, maken de geasfalteerde wegen onveiliger en de kans op slipincidenten groter. Langs de ander kant kunnen ook onvoorzichtige chauffeurs, die hun snelheid niet matigen bij het naderen van zo'n gevaarlijke zone, de kans op ongelukken verhogen. Deze provinciale sensibiliseringscampagne, die in 2001 in het arrondissement Ieper van start ging, focust op beide partijen. Enerzijds worden de landbouwers aangespoord aangepaste signalisatie op de weg aan te brengen om de weggebruikers te waarschuwen voor vervuilde wegen. Anderzijds moeten deze weggebruikers op hun beurt voldoende voorzichtigheid aan de dag leggen. 'Modder op de weg' legt daarom sterk de nadruk op die gedeelde verantwoordelijkheid. Gouverneur Carl Decaluwé wil met de campagne de verkeersongevallen in West-Vlaanderen danig terugschroeven. "Naar aanleiding van enkele zware verkeersongevallen werd enkele jaren geleden door de provincie West-Vlaanderen een preventiecampagne 'Modder op de weg' opgestart", aldus gouverneur Decaluwé. "Naast de directe aanzet tot reiniging van de wegen wil de campagne ook de gemeenten aansporen een lokaal meldpunt op te zetten. Dit meldpunt moet de nodige info kunnen verstrekken, en kan de landbouwers tegelijk ook signalisatiemateriaal aanbieden. Dit jaar kunnen wij rekenen op de deelname van ongeveer de helft van alle West-Vlaamse steden en gemeenten."Slechts 50 procent van de provinciale steden of gemeenten willen hun schouders onder de campagne zetten. De andere helft heeft ofwel weinig last van modder op de weg, zoals steden als Kortrijk bijvoorbeeld, of zien de noodzaak van de campagne niet in. Toeval of niet, maar volgens gouverneur Decaluwé is West-Vlaanderen op het gebied van verkeersongevallen wél de slechtste in de Belgische klas. "Al zien we duidelijk een dalende trend. De verkeersveiligheidbarometer van het VIAS Instituut toont dat er in 2019, in West-Vlaanderen, reeds zo'n 2.454 letselongevallen plaatsvonden. In diezelfde periode (januari tot en met augustus, red.) in 2018 waren dat er 2.968, en in 2017 zo'n 3.037. Er is wel een dalende trend zichtbaar, maar als men weet dat deze ongevallen het vaakst voorkomen op gemeente- en gewestwegen, dan is een campagne als 'Modder op de weg' uiteraard nog meer op haar plaats."De gouverneur riep tenslotte nog alle lokale overheden en politiediensten, organisaties en personen die zich voor de verkeersveiligheid van alle weggebruikers inzetten, op om de krachten te bundelen en actief samen te werken.De oproep van de Gouverneur zal niet in dovemansoren vallen, denkt Frederik Vandecasteele, korpschef van de politiezone Mira. "De taak van de politie in deze kwestie is ook belangrijk. Wij moeten natuurlijk overtredingen en accidenten vaststellen en informatie verspreiden, maar hebben ook de plicht om landbouwers aan te zetten een bevuild wegdek zo spoedig mogelijk te reinigen en signalisatietekens aan te brengen. Als zij hierin falen of geen gehoor geven aan de aanbeveling, kan de politie een pv opstellen."Roger Deldaele, schepen van Landbouw in Spiere-Helkijn, schaart zich voor de volle honderd procent achter de campagne. "Dit is al het vijfde jaar dat we als gemeente in 'Modder op de Weg' investeren. Spiere-Helkijn stelt, zoals gevraagd, signalisatieborden ter beschikking. Dat er nog werk aan de winkel is, lijkt me duidelijk. De ervaren landbouwers denken het vaak nog alleen en zonder onze hulp te kunnen klaren. Het gebeurt dat de wijkagenten de situatie bij hen moeten gaan aankaarten als het de spuigaten uitloopt. Niettemin blijft de communicatie tussen de boeren en de gemeente wel altijd positief."Een van die landbouwers is Jean-Pierre Maes, die zijn landbouwbedrijf voor het persmoment van 'Modder op de Weg' ter beschikking stelde. Volgens Jean-Pierre steunt de Boerenbond de campagne, en sporen ze de boeren in vakbladen aan hun werk te doen. "En dat is nodig. Niet alleen voor de veiligheid van de landbouwers zelf, maar ook om de autobestuurders, die vaak aan overdreven snelheid over zo'n vervuild wegdek scheren, bewust te laten worden van de gevaren. Reinigen van een wegdek is voor een boer natuurlijk lastig werk, die hij tijdens het rooien liever links zou laten liggen, maar het is echt noodzakelijk. Zelf heb ik eenmaal een incident gehad met een autochauffeur, die inreed op een van de signalisatieborden die ik op de weg had geplaatst. De man vond dat de borden er onreglementair stonden, maar ik was wél in mijn recht."