Studiebureau Vectris werkte in samenspraak met onder meer het gemeentebestuur, De Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer het mobiliteitsplan uit. "We trekken volop de kaart van de fiets en ook openbaar vervoer was een belangrijk thema. We hebben gezocht naar een beter evenwicht van verkeers- en verblijfsruimte", vertelt Geert Vercruysse van het studiebureau. Opvallend in de toekomstvisie is de bundeling van het verkeer...

Studiebureau Vectris werkte in samenspraak met onder meer het gemeentebestuur, De Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer het mobiliteitsplan uit. "We trekken volop de kaart van de fiets en ook openbaar vervoer was een belangrijk thema. We hebben gezocht naar een beter evenwicht van verkeers- en verblijfsruimte", vertelt Geert Vercruysse van het studiebureau. Opvallend in de toekomstvisie is de bundeling van het verkeer op de Nieuwe Rijksweg. "Momenteel loopt een deel van het verkeer langs de Koninklijke Baan en het andere deel aan de andere zijde van de concessie langs de Nieuwe Rijksweg. Dit verkeer zou kunnen ontdubbeld worden om het verkeer in de concessie zelf te verminderen. Sowieso moet het kruispunt met de Nieuwe Rijksweg en de Stationsstraat herbekeken worden. De ideale situatie zou een ondertunneling van het kruispunt zijn, maar dat kost geld. We hebben daarom ook een plan B uitgewerkt om de fietsers en voetgangers veiliger te laten oversteken."De Haan wil volop de kaart van de fietsers trekken. "Een goed fietsplan is meer dan een fietspadenplan. We moeten soms keuzes durven maken. Er is daarom een voorstel om in enkele straten eenrichtingsverkeer of een fietsstraat in te voeren. De Kerkstraat, Noordzeelaan, Stationsstraat, Zandstraat, Batterijstraat en Bredeweg zijn alvast straten die in aanmerking komen. Er is ook de ambitie om enkele schoolstraten in te richten zoals de Schoolstraat in Wenduine, de Einsteinlaan en de Heidelaan. Dat kan door de straat fysiek af te sluiten met een slagboom bij het begin en het einde van de schooluren", licht Vercruysse nog toe. Het is ook de bedoeling om zwaar verkeer in de toekomst te weren uit het centrum van De Haan. In Wenduine is er dan weer een voorstel om te werken met circulatie. "Ofwel heb je een grote lus ofwel maak je twee kleinere lussen. Dat hangt af van de gesprekken met De Lijn omdat zij het centrum van Wenduine moeten kunnen blijven bedienen. We krijgen zo ruimte in het dwarsprofiel voor een betere verhouding tussen auto, fiets en voetgangers." Het plan werd goedgekeurd meerderheid tegen minderheid. (LB)