https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Ministers Peeters en Demir zoeken alternatief voor N8 in Zwevegem en Avelgem

© iStock
© iStock
Redactie KW

Vlaanderen slaat de handen in elkaar met de gemeentes Zwevegem en Avelgem om een oplossing uit te werken voor de ontsluitingsproblematiek in de regio en zoekt naar een nieuwe verbinding voor het deel van de N8 tussen Knokke (Zwevegem) en de N353.

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters besloot de Vlaamse regering een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken waarin ze een bovenlokale oplossing uitwerken voor het mobiliteitsvraagstuk in de regio.

Veiligheid in gedrang

De huidige N8 is niet alleen een bochtige weg waar te veel verkeersongevallen gebeuren, ze doorkruist ook de kernen van Heestert (Zwevegem) en Avelgem. Het wegprofiel is bovendien te smal en heeft geen vrijliggende fietspaden. Dat brengt de verkeersveiligheid in het gedrang. Op de gewestplannen is daarom al 50 jaar een reservatiestrook aangeduid voor een omleidingsweg ten zuiden van Heestert. Die zogenaamde “Trimaarzate” is reeds ingeschakeld in het bovenlokaal fietsroutenetwerk en loopt dwars door open ruimtegebied.

Omdat de voorziene reservatiestrook op het gewestplan geen mogelijkheden meer biedt voor het realiseren van een omleiding, zijn de lokale besturen vragende partij om deze reservatiestrook op te heffen en een alternatieve verbinding Knokke – N353 te onderzoeken.

Betere ontsluiting bedrijventerrein

Het departement Omgeving zal een geïntegreerd planningsproces voor de opmaak van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opstarten waarin de optimale situering van de N8 moet worden vastgelegd. Daarmee wordt een beter alternatief voor de huidige N8 gezocht waarbij de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de dorpskernen sterk verbeterd kan worden. Uiteraard wordt ook de impact op het mooie landschap, de landbouw en onze natuur mee in rekening gebracht. Een betere ontsluiting van het bedrijventerrein Moen-Trekweg/IMOG-site behoort ook tot de doelstellingen.

Reacties

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir : “Het is een open deur intrappen dat de verkeerssituatie in Heestert en Avelgem niet alleen nefast voor de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de dorpskernen. Met deze startbeslissing slaan we de handen in elkaar met de lokale bestuur met één doel voor ogen: met maximaal respect voor omgeving zoeken naar een betere ontsluiting zodat de leefbaarheid voor alle inwoners kan verbeteren”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters : “De kernen van Zwevegem (Knokke), Moen, Heerstert en Avelgem-centrum hebben te kampen met zwaar doorgaand vrachtverkeer wat de fiets- en verkeersveiligheid in het gedrang brengt. Deze bovenlokale oplossing zal zorgen voor een betere doorstroming en de leefbaarheid in de kernen vergroten. Centraal staat verkeersveiligheid met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker.”

“Nu wordt niet alleen het centrum van Moen ontlast van zwaar vrachtverkeer maar zal ook het centrum van Heestert eindelijk verkeersveilig worden. Een mijlpaal in de geschiedenis van Zwevegem” – burgemeester Marc Doutreluingne

Burgemeester Lut Deseyn van Avelgem: “Ik ben de ministers Peeters en Demir uiterst dankbaar dat zij samen met ons een oplossing zoeken om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in onze gemeentes te optimaliseren. Historisch gezien is dit geen gemakkelijke oefening maar ik ben er vast van overtuigd dat we hiermee enorm grote stappen vooruit zetten.”

Burgemeester Marc Doutreluingne van Zwevegem: “Na jaren zwoegen voor een lokale ontsluitingsweg, ben ik als burgemeester bijzonder gelukkig dat de Vlaamse Regering de fakkel overneemt voor een bovenlokale oplossing. Zo wordt niet alleen het centrum van Moen ontlast van zwaar vrachtverkeer maar zal ook het centrum van Heestert eindelijk verkeersveilig worden. Een mijlpaal in onze gemeentelijke geschiedenis.”

N-VA Zwevegem reageert tevreden. “Enkele maanden terug nog brachten we dit dossier ter sprake n.a.v. Ruimtelijk Uitvoeringsplan Omleidingsweg IMOG – Trekweg Moen. Onze bezorgdheden werden gedeeld door alle politieke fracties. Dankzij de goede samenwerking tussen ministers Zuhal Demir (N-VA) en Lydia Peeters (Open Vld) komt het dossier nu in een stroomversnelling, die moet leiden tot een definitieve oplossing voor onder meer het zwaar verkeer door het centrum van Heestert.”, aldus N-VA-fractieleider Wim Monteyne.

Met de startbeslissing van de Vlaamse regering krijgt het departement Omgeving de taak om een planteam op te richten, waar minstens Avelgem en Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen, de bevoegde wegbeheerder AWV en het departement MOW een actieve rol in krijgen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.