Vorige zomer werden drie nieuwe drempels aangelegd in de Boomgaardstraat: één op het kruispunt met de Groenstraat, één ter hoogte van de VBS-kleuterschool en één aan de schoolpoort van basisschool De Boomgaard. Echt effect op het verkeer hebben die snelheidsremmende maatregelen volgens verschillende buurtbewoners niet. Integendeel. "'s Ochtends én 's avonds wordt hier te snel gereden", klinkt het bij een van hen. "Aan het kruispunt met de Veldmaarschalk Montgomerystraat is stoppen of zelfs maar vertragen voor sommige chauffeurs blijkbaar niet nodig. En dat terwijl er hier vlakbij drie scholen en een bibliotheek liggen."
...

Vorige zomer werden drie nieuwe drempels aangelegd in de Boomgaardstraat: één op het kruispunt met de Groenstraat, één ter hoogte van de VBS-kleuterschool en één aan de schoolpoort van basisschool De Boomgaard. Echt effect op het verkeer hebben die snelheidsremmende maatregelen volgens verschillende buurtbewoners niet. Integendeel. "'s Ochtends én 's avonds wordt hier te snel gereden", klinkt het bij een van hen. "Aan het kruispunt met de Veldmaarschalk Montgomerystraat is stoppen of zelfs maar vertragen voor sommige chauffeurs blijkbaar niet nodig. En dat terwijl er hier vlakbij drie scholen en een bibliotheek liggen."Johan Sabbe die al 12 jaar in de straat woont, zag het snel verkeer bovendien zienderogen toenemen. "Vooral 's ochtends is het extreem druk geworden. Aan de lichten met de Brugsesteenweg moet je erg lang aanschuiven. En ik vrees dat in de toekomst het aantal wagens alleen maar zal stijgen", stelt hij. De drempels vindt Johan op zich wel een goede stap, maar voldoende is het niet. "Waarom ligt er bijvoorbeeld geen aan het kruispunt met de Elfde-julilaan? Het verkeer raast er bij momenten voorbij en dat terwijl er voorrang van rechts geldt. En waarom denken we niet na over asverschuivingen? Die zijn volgens mij veel effectiever om de bestuurders te doen vertragen. Er zijn heel wat succesvolle voorbeelden van dergelijke maatregelen, ook in de regio."Schepen van Mobiliteit Francis Watteeuw (SP.A) erkent dat er in de Boomgaardstraat een pak verkeer is bijgekomen. "Maar dat is vooral het gevolg van de invoering van het eenrichtingsverkeer in het centrum", stelt hij. "Die maatregel was ingrijpender en had meer gevolgen in de omliggende straten dan de nieuwe aanpassing op het einde van de Elfde-julilaan."Het drukke verkeer situeert zich volgens de schepen vooral in de piekuren. Sneller wordt er echter niet gereden, zo geven verschillende metingen aan het VBS-schooltje aan. "De snelheid ter hoogte van de aangelegde drempels volgen we nauw op. Uit onze metingen blijkt dat 85 procent van de chauffeurs voor de ingreep maximaal 46 km per uur reed. Bij een eerste meting is dat gezakt naar 34 per uur, een tweede recentere meting gaf 40 kilometer per uur aan. Dat effect is vergelijkbaar met andere zones 30." De Boomgaardstraat wordt binnenkort zelfs volledig zone 30, binnen een kleine maand moet die regel in werking treden. "En niet alleen daar leggen we snelheid onder de loep, we willen ook een globaal plan dat de snelheidsregimes heel concreet in alle straten van de gemeente vastlegt", aldus schepen Watteeuw nog. In functie van de geplande centrumvernieuwing wordt bovendien een ruime verkeersstudie uitgevoerd en komen er extra realtime snelheidsinformatieborden.Johan Sabbe is voorstander van een zone 30 in de Boomgaardstraat. "Nu moet je bij wijze van spreken om de 150 meter wisselen: 50, 30, 50, 30,... Dat is onduidelijk en eigenlijk ook gevaarlijk omdat veel bestuurders telkens opnieuw optrekken. Ik weet dat als ze controleren ik zelf ook wel eens tegen de lamp zal lopen, maar dat heb ik er eigenlijk wel voor over", zegt hij.Officiële klachten over de snelheid en de drukte in de Boomgaardstraat, zijn er nog niet, al kwamen er wel al brieven en mails van bezorgde bewoners. "We nemen die bezorgdheden uiteraard ernstig en beantwoorden die steevast met de cijfers. De Boomgaardstraat wordt van dichtbij opgevolgd, dat kan ik u verzekeren", besluit schepen Watteeuw.