"Als gemeentebestuur willen we met de invoering van een schoolstraat vooral de veiligheid om en rond de school verhogen", legde burgemeester Steve Vandenberghe bij de start van het nieuwe schooljaar het proefproject uit. Voor de omwonenden levert het nieuwe verkeersregime volgens de burgemeester slechts beperkte hinder op. "Tijdens de uren d...

"Als gemeentebestuur willen we met de invoering van een schoolstraat vooral de veiligheid om en rond de school verhogen", legde burgemeester Steve Vandenberghe bij de start van het nieuwe schooljaar het proefproject uit. Voor de omwonenden levert het nieuwe verkeersregime volgens de burgemeester slechts beperkte hinder op. "Tijdens de uren dat de schoolstraat wordt ingevoerd op schooldagen van 8.15 tot 8.35 uur en van 15.50 tot 16.10 uur, op woensdag van 11.15 tot 11.45 uur en op vrijdag van 14.50 tot 15.10 uur wordt de straat afgesloten voor het verkeer, met uitzondering van fietsers. Inwoners van de betrokken straatgedeelten kunnen altijd wegrijden tijdens deze uren maar moeten er rekening mee houden dat ze de straat niet kunnen inrijden."ParkeerproblemenDirecteur Tom Doise van VBS Duinen stelde na anderhalve week schoolstraat vast dat de reacties bij de ouders uiteenlopend zijn. "Voor alle duidelijkheid: in de directe omgeving van de school is het een stuk verkeersveiliger geworden. Daar bestaat geen twijfel over. We stellen nu echter al vast dat de parkeerproblemen voor ouders die hun kinderen met de wagen komen brengen of halen zich verlegd hebben naar andere straten in de buurt. Bij mooi weer blijkt dat niet meteen een groot probleem maar wanneer het regent, zetten die ouders hun spruit natuurlijk graag dichtbij de schoolpoort af. Ouders die samen met hun kinderen de verplaatsing per fiets of te voet maken, zijn uiteraard in de wolken. Ze voelen zich nu een stuk veiliger in de schoolbuurt."Of de schoolstraat na de proefperiode stand houdt, dat zal volgens de directeur mee beslist worden door de ouders.(MM - foto JC)Lees ook hierover in Krant van West-Vlaanderen, editie De Zeewacht