Menen wil verkeersproblematiek snel oplossen: “Trager is veiliger”

Christophe Lefebvre

“Komaf maken met de gevaarlijkste punten van het Meense stratennetwerk!” Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar rakelde gemeenteraadslid Fré Vandamme (CD&V) twee zware ongevallen op, om het verkeersveiligheidsbeleid aan de kaak te stellen. Bevoegd schepen Patrick Roose (Vooruit) beloofde oplossingen op korte termijn.

Zwakke weggebruikers die zich in het verkeer begeven, het is het zorgenkind van iedere verkeersexpert van het land. Voetgangers en fietsers zijn geen partij voor aanstormende wagens en de gevolgen van aanrijdingen zijn dan vaak ook dramatisch. De CD&V-fractie gebruikte de vragenronde om twee notoir gevaarlijke punten in Menen en Lauwe ter discussie te roepen.

Gegrepen door bus

Op 14 oktober werd Lauwenaar Joachim Joye door een autobus gegrepen, ter hoogte van het kruispunt van de Lauwbergstraat en de Dronckaertstraat. Het dramatische gevolg staat ondertussen in het collectieve geheugen van de Lauwenaars gegrift. Joachim overleefde de aanrijding niet.

Op 1 december kroop een koppel door het oog van de naald, toen ze in de Guido Gezellelaan door een bus werd aangereden. Ze dwarsten de straat op een zebrapad dat al meerdere keren als ‘gevaarlijk’ werd bestempeld, toch bleven maatregelen uit. Gemeenteraadslid Vandamme stelde zich dan ook openlijk de vraag of de stad nog langer zou wachten om die punten aan te pakken.

“Onze diensten zijn ondertussen al stevig aan het werk om voor beide punten een grondige aanpassing te voorzien”, reageerde schepen Roose.

“In Lauwe wordt onder meer gedacht aan een uitbreiding van de bebouwde kom, waardoor de snelheid zou worden verlaagd naar 50 kilometer per uur. Trager rijden, zorgt voor meer veiligheid op de weg dus dit project wordt tijdens een volgende gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.”

Intelligente Zebrapaden

“Voor de Guido Gezellelaan zijn we dan weer aan tafel gaan zitten met Fluvius om te kijken of we de verlichting niet anders en beter kunnen opstellen”, gaat Roose verder. “We spelen ook met het idee om te werken met intelligente zebrapaden, waarvoor we reeds een subsidiedossier hebben opgesteld. Daarnaast overwegen we ook om een soort van poorteffect te creëren, wat de veiligheid van de zwakke weggebruiker moet verbeteren. Hiervoor zitten we trouwens op regelmatige basis samen met zowel politiediensten als experten, die oplossingen moeten aftoetsen aan de bekommernissen van onze inwoners. Het doel van het stadsbestuur is dan ook duidelijk: geen enkel verkeersslachtoffer meer.”

Tijdens de gemeenteraad werd meteen ook gestemd voor wijzigingen van rijrichting op vier verschillende plaatsen.

(CL)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.