Meiboomstraat is voortaan schoolstraat; Meensestraat wordt ook eenrichtingsstraat

Wouter Vander Stricht

Vanaf 1 februari wordt de Meiboomstraat een schoolstraat tussen de Werkhuizenstraat en de Meensestraat. De Meiboomstraat is daarmee de derde schoolstraat in Izegem, na de Baronielaan en de Kasteelstraat. Buurtbewoner Jan Plovier (Meensestraat) vindt dat de communicatie van de stad rijkelijk laat komt. “In onze straat geldt eenrichtingsverkeer en dat vernemen we dag voordien en nooit werden we geconsulteerd.”

De Meiboomstraat wordt dus een schoolstraat. Concreet komt er het op neer dat iedere schooldag ‘s morgens van 8 tot 8.25 uur de straat wordt afgezet voor gemotoriseerd verkeer, een gemachtigd opzichter houdt dit in de gaten. Ook op woensdagmiddag van 12 tot 12.15 uur is de Meiboomstraat, tussen de Werkhuizenstraat en de Meensestraat, een schoolstraat. “Met de schoolstraten willen we de fietser en voetganger meer ruimte geven in schoolomgevingen. Na overleg met Prizma De Zonnebloem en Prizma Campus College gaf het college van burgemeester en schepenen de goedkeuring om een schoolstraat in te richten in de Meiboomstraat”, vertelt schepen van mobiliteit Caroline Maertens. Vandaag opent Prizma College opnieuw de deuren, nadat de scholieren tien dagen lagen online thuis les kregen.

“Het doel van schoolstraten is om de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit aan scholen te verhogen. Bij een schoolstraat sluit een gemachtigd opzichter of vrijwilliger bij het begin van de schooldag een (deel van de) straat een tijdlang af. Voetgangers, steppers, fietsers en speed pedelecs kunnen dat gedeelte nog wel in, maar gemotoriseerd verkeer wordt geweerd. De straat blijft uiteraard wel steeds toegankelijk voor hulpdiensten.”

Proefperiode éénrichtingsverkeer Meensestraat

Naar aanleiding van het inrichten van de schoolstraat wordt vanaf 2 februari eenrichtingsverkeer ingevoerd in een deel van de Meensestraat. Het eenrichtingsverkeer in de Meensestraat geldt tussen de Meiboomstraat en de Schoolstraat. “Op die manier willen we voor een vlottere doorstroming van het verkeer zorgen”, legt schepen Maertens uit. De proefperiode loopt tot 30 juni 2022. De enkele richting in dat stuk Meensestraat geldt ook buiten de momenten dat de Meiboomstraat als schoolstraat fungeert.

Bewoner Meesestraat: “Wij vernemen beslissing dag voor die ingaat”

In een brief aan de bewoners verwijst het stadsbestuur naar de werken in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan. Toen werd er bij de aanleg van de plateaus een omleiding voorzien en gold in de Meensestraat eenrichtingsverkeer. De doorstroming van het verkeer werd dixit het stadsbestuur toen als vlot ervaren. “Maar we worden pas een dag voor de invoering op de hoogte gebracht, van enig overleg met de bewoners is ook geen sprake”, klinkt het bij Jan Plovier. De man is een geboren en getogen Izegem en huist in Meensestraat, pal tegenover waar de bussen nu parkeren. “In 2019 stonden we ook plots voor een voldongen feit. De busparkeerplaatsen uit de Schoolstraat werden verplaatst naar de Meensestraat, met alle gevolgen van dien voor ons. Toen gebeurde de communicatie nadat de nieuwe maatregel als was ingevoerd.”

Schepen Caroline Maertens: “De brieven gaan we persoonlijk bussen, zodat we zeker zijn dat iedereen er eentje krijgt. De beslissing is inderdaad wat laat gevallen, maar in principe zouden alle bewoners op de hoogte moeten zijn. Op 26 januari hebben we overigens al een eerste brief gebust. Niet enkel in de Meiboomstraat, maar ook in de Werkhuizenstraat, de Dweersstraat, Meensestraat en een deel van de Burgemeester Vandenbogaerdelaan.”

Omdat de Meensestraat niet meer toegankelijk is vanuit de Schoolstraat kun je die nu bereiken via de Meiboomstraat. Maar op de momenten dat er een schoolstraat is, kan via het eerste stuk Meiboomstraat via de Werkhuizenstraat en de Dweersstraat de Meensestraat bereikt worden. Onmiddellijk via de Burgemeester Vandenbogaerdelaan de Dweersstraat kiezen als aanrijroute is ook mogelijk.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.