Het plan werd maandag voorgesteld. Er komt vooral meer open ruimte die het scholenlandschap rondom de site moet versterken.
...

Het plan werd maandag voorgesteld. Er komt vooral meer open ruimte die het scholenlandschap rondom de site moet versterken.Ter Groene Poorte is al ruim een halve eeuw aanwezig op de site en groeide met de tijd stelselmatig uit, zonder een echt uitgewerkt plan. De jongste jaren bleef het landschap veranderen, onder meer met een nieuw studentenhuis, de aanwezigheid van hogeschool Vives en de Kulab die midden 2017 open gaat. Een nieuw masterplan drong zich op, ook al omdat volgend jaar de toegangsweg Spoorwegstraat ook onder handen wordt genomen. In het masterplan is vooral gewerkt rond mobiliteit en ruimte. Het centrale Kerkebeedpad wordt de grote ader voor voetgangers en fietsers. Ook rondom zal het zwakke verkeer gescheiden worden van het autoverkeer, al blijft er wel plaats voor de hulpdiensten. Auto's zullen ook een parkeercirculatie moeten volgen, via de heraangelegde Spoorwegstraat. Centraal komt een grote ontmoetingsplaats voor alle studenten, want ook het KTA en hogeschool Howest bevinden zich in de nabijheid. In een volgende fase zouden die sites ook kunnen meegenomen worden in een masterplan. De veranderingen zullen doorheen de komende jaren plaats vinden. Bij aanpassingen of bij de bouw van nieuwe infrastructuur zal rekening moeten worden gehouden met dit plan.(BELGA - Foto WK)