Burgemeester Johan Vande Lanotte maakte de terugkeer van de ferrylijn Oostende-Dover in oktober al bekend, enkele uren voor een politiek debat op een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op de debatavond van Perskring Oostende werd het nieuws toen op applaus onthaald. Sinds het faillissement van TransEuropa Ferries in 2013 kregen stads- en havenbestuur dikwijls het verwijt dat ze onvoldoende ijverden voor een nieuwe ferryverbinding. Met dit nieuws toonde de burgemeester het tegendeel aan.
...